โหลดสัมภาระ

ปริมาณของการตรวจสอบสัมภาระที่คุณสามารถใช้เวลากับคุณเสียค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามเส้นทางของการเดินทางชั้นข้อกำหนดและเงื่อนไขของตั๋ว สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่สัมภาระของคุณตรวจสอบฟรีจะถูกกำหนดโดยน้ำหนัก (ระบบน้ำหนัก)

เส้นทางภายในประเทศ

1. ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ผู้โดยสารเดินทางเส้นทางในประเทศสามารถโหลดกระเป๋าได้ 1 ชิ้น สำหรับบัตรโดยสารที่ออกก่อน 15 มีนาคม 2561 ยังคงได้รับสิทธิ์โหลดกระเป๋าสัมภาระ 2 ชิ้น ตามที่แสดงบนบัตรโดยสาร
2. ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้โดยสารเดินทางเส้นทางในประเทศสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระได้ 10 กิโลกรัม สำหรับบัตรโดยสารที่ออกก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ยังคงได้รับสิทธิโหลดกระเป๋าสัมภาระ 15 โลกรัม ตามที่แสดงบนบัตรโดยสาร
ประเทศไทย
เส้นทาง ก่อน 01 ธ.ค. 60 ตั้งแต่ 01 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป
เชียงใหม่
15 กิโลกรัม ฟรี 10 กิโลกรัม ฟรี
เชียงราย
15 กิโลกรัม ฟรี 10 กิโลกรัม ฟรี
พิษณุโลก
15 กิโลกรัม ฟรี 10 กิโลกรัม ฟรี
อุบลราชธานี
15 กิโลกรัม ฟรี 10 กิโลกรัม ฟรี
อุดรธานี
15 กิโลกรัม ฟรี 10 กิโลกรัม ฟรี
ขอนแก่น
15 กิโลกรัม ฟรี 10 กิโลกรัม ฟรี
หาดใหญ่
15 กิโลกรัม ฟรี 10 กิโลกรัม ฟรี
กระบี่
15 กิโลกรัม ฟรี 10 กิโลกรัม ฟรี
สุราษฎร์ธานี
15 กิโลกรัม ฟรี 10 กิโลกรัม ฟรี
ภูเก็ต
15 กิโลกรัม ฟรี 10 กิโลกรัม ฟรี
นครศรีธรรมราช
15 กิโลกรัม ฟรี 10 กิโลกรัม ฟรี
ตรัง
15 กิโลกรัม ฟรี 10 กิโลกรัม ฟรี
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :   
เครื่องบินโบอิ้ง : 400 บาท ต่อ กิโลกรัม   


เที่ยวบินระหว่างประเทศ

1. ผู้โดยสารเดินทางเส้นทางระหว่างประเทศสามารถโหลดกระเป๋าได้สูงสุด 2 ชิ้น เท่านั้น
2. ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ผู้โดยสารเดินทางเส้นทางระหว่างประเทศสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระได้ 20 กิโลกรัม สำหรับบัตรโดยสารที่ออกก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ยังคงได้รับสิทธิโหลดกระเป๋าสัมภาระ 30 กิโลกรัม ตามที่แสดงบนบัตรโดยสาร
จีน
เส้นทาง ตั้งแต่ 15 ม.ค. 60 เป็นต้นไป
กวางโจว 20 กิโลกรัม ฟรี
เฉิงตู 20 กิโลกรัม ฟรี
ฉงชิ่ง 20 กิโลกรัม ฟรี
หนานชาง 20 กิโลกรัม ฟรี
หนานจิง 20 กิโลกรัม ฟรี
ฉางซา 20 กิโลกรัม ฟรี
หางโจว 20 กิโลกรัม ฟรี
เซี่ยงไฮ้ 20 กิโลกรัม ฟรี
ซีอาน 20 กิโลกรัม ฟรี
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ดอนเมือง – กวางโจว : 525 บาท ต่อ กิโลกรัม
เครื่องบินโบอิ้ง กวางโจว – ดอนเมือง: 15 ดอลล่าร์ ต่อ กิโลกรัม

เวียดนาม
เส้นทาง ตั้งแต่ 15 ม.ค. 60 เป็นต้นไป
ฮานอย 20 กิโลกรัม ฟรี
โฮจิมินห์ 20 กิโลกรัม ฟรี
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ดอนเมือง – โฮจิมินห์ : 525 บาท ต่อ กิโลกรัม
เครื่องบินโบอิ้ง โฮจิมินห์ – ดอนเมือง: 15 ดอลล่าร์ ต่อ กิโลกรัม

สิงคโปร์
เส้นทาง ตั้งแต่ 15 ม.ค. 60 เป็นต้นไป
สิงคโปร์ 20 กิโลกรัม ฟรี
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ดอนเมือง – สิงโปร์ : 525 บาท ต่อ กิโลกรัม
เครื่องบินโบอิ้ง สิงคโปร์ – ดอนเมือง: 21 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ต่อ กิโลกรัม

อินโดนิเซีย
เส้นทาง ตั้งแต่ 15 ม.ค. 60 เป็นต้นไป
บาหลี (เดนปาซาร์) 20 กิโลกรัม ฟรี
จาการ์ตา 20 กิโลกรัม ฟรี
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ดอนเมือง – จาร์กาต้า : 525 บาท ต่อ กิโลกรัม

พม่า
เส้นทาง ตั้งแต่ 15 ม.ค. 60 เป็นต้นไป
ย่างกุ้ง 20 กิโลกรัม ฟรี
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ดอนเมือง – ย่างกุ้ง : 525 บาท ต่อ กิโลกรัม

ไต้หวัน
เส้นทาง ตั้งแต่ 15 ม.ค. 60 เป็นต้นไป
ไทเป 20 กิโลกรัม ฟรี
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ดอนเมือง – ไทเป : 525 บาท ต่อ กิโลกรัม

อินเดีย
เส้นทาง ตั้งแต่ 15 ม.ค. 60 เป็นต้นไป
มุมไบ 20 กิโลกรัม ฟรี
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ดอนเมือง – มุมไบ : 525 บาท ต่อ กิโลกรัม

มาตรการจำกัดปริมาณของเหลว เจล และสเปรย์ ขึ้นเครื่องบิน

 • ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สำหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อย ก็ไม่สามารถ นำขึ้นเครื่องได้
 • ภาชนะทั้งหมดต้องใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสซึ่งเปิด-ปิดผนึกได้ โดยถุงพลาสติกใสต้องมีขนาดไม่เกิน 1 ลิตร
 • ผู้โดยสารสามารถนำถุงพลาสติกใสขึ้นในห้องโดยสารได้เพียงคนละ 1 ถุง เท่านั้น และต้องแยกออกจากสัมภาระติดตัวอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อถึงจุดตรวจค้น
 • ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และ อาหารสำหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน
 • ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื้อจากร้านค้า ปลอดอากร (Duty free shops) ที่สนามบินหรือบนเครื่องบิน ต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุง ไม่มีร่องรอยการเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันที่เดินทาง และควรตรวจสอบข้อมูลจากร้านค้าปลอดอากรก่อนซื้อสินค้า
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่าน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำพาสิ่งของที่เป็นวัตถุอันตรายบนทุกเที่ยวบินของการบินไทย ไม่ว่าจะบรรจุในสัมภาระชนิดต่าง ๆ หรือ พกติดตัว ซึ่งวัตถุอันตรายนั้นหมายถึง วัตถุหรือสารซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และ ทรัพย์สิน หรือสภาพแวดล้อม โดยแบ่งได้ 9 ประเภทดังนี้
 1. วัตถุระเบิด
 2. ก๊าซ
 3. ของเหลวไวไฟ
 4. ของแข็งไวไฟ
 5. สารออกซิไดส์ และ ออร์แกนิคเปอร์ออกไซด์
 6. สารพิษและสารติดเชื้อ
 7. วัตถุกัมมันตรังสี
 8. สารกัดกร่อน
 9. วัตถุหรือสารอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นอันตรายขณะการขนส่งทางอากาศ รวมถึงสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม