โหลดสัมภาระ

ปริมาณของการตรวจสอบสัมภาระที่คุณสามารถใช้เวลากับคุณเสียค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามเส้นทางของการเดินทางชั้นข้อกำหนดและเงื่อนไขของตั๋ว สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่สัมภาระของคุณตรวจสอบฟรีจะถูกกำหนดโดยน้ำหนัก (ระบบน้ำหนัก)

เส้นทางภายในประเทศ

1. ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ผู้โดยสารเดินทางเส้นทางในประเทศสามารถโหลดกระเป๋าได้ 1 ชิ้น สำหรับบัตรโดยสารที่ออกก่อน 15 มีนาคม 2561 ยังคงได้รับสิทธิ์โหลดกระเป๋าสัมภาระ 2 ชิ้น ตามที่แสดงบนบัตรโดยสาร
ประเทศไทย
เส้นทาง
เชียงใหม่
ชั้นประหยัด
10 กก. ฟรี (สูงสุด 1 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
20 กก. ฟรี (สูงสุด 1 ใบ)
เส้นทาง
เชียงราย
ชั้นประหยัด
10 กก. ฟรี (สูงสุด 1 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
20 กก. ฟรี (สูงสุด 1 ใบ)
เส้นทาง
พิษณุโลก
ชั้นประหยัด
10 กก. ฟรี (สูงสุด 1 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
20 กก. ฟรี (สูงสุด 1 ใบ)
เส้นทาง
อุบลราชธานี
ชั้นประหยัด
10 กก. ฟรี (สูงสุด 1 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
20 กก. ฟรี (สูงสุด 1 ใบ)
เส้นทาง
อุดรธานี
ชั้นประหยัด
10 กก. ฟรี (สูงสุด 1 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
20 กก. ฟรี (สูงสุด 1 ใบ)
เส้นทาง
ขอนแก่น
ชั้นประหยัด
10 กก. ฟรี (สูงสุด 1 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
20 กก. ฟรี (สูงสุด 1 ใบ)
เส้นทาง
หาดใหญ่
ชั้นประหยัด
10 กก. ฟรี (สูงสุด 1 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
20 กก. ฟรี (สูงสุด 1 ใบ)
เส้นทาง
กระบี่
ชั้นประหยัด
10 กก. ฟรี (สูงสุด 1 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
20 กก. ฟรี (สูงสุด 1 ใบ)
เส้นทาง
สุราษฎร์ธานี
ชั้นประหยัด
10 กก. ฟรี (สูงสุด 1 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
20 กก. ฟรี (สูงสุด 1 ใบ)
เส้นทาง
ภูเก็ต
ชั้นประหยัด
10 กก. ฟรี (สูงสุด 1 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
20 กก. ฟรี (สูงสุด 1 ใบ)
เส้นทาง
นครศรีธรรมราช
ชั้นประหยัด
10 กก. ฟรี (สูงสุด 1 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
20 กก. ฟรี (สูงสุด 1 ใบ)
เส้นทาง
พัทยา (อู่ตะเภา)
ชั้นประหยัด
10 กก. ฟรี (สูงสุด 1 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
20 กก. ฟรี (สูงสุด 1 ใบ)
  หากคุณต้องการน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องเพิ่ม ดูค่าธรรมเนียม Lion baggage เพิ่มน้ำหนัก
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :   
เครื่องบินโบอิ้ง : 400 บาท ต่อ กิโลกรัม   


เที่ยวบินระหว่างประเทศ

1. ผู้โดยสารเดินทางเส้นทางระหว่างประเทศสามารถโหลดกระเป๋าได้สูงสุด 2 ชิ้น เท่านั้น
2. ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ผู้โดยสารเดินทางเส้นทางระหว่างประเทศสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระได้ 20 กิโลกรัม สำหรับบัตรโดยสารที่ออกก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ยังคงได้รับสิทธิโหลดกระเป๋าสัมภาระ 30 กิโลกรัม ตามที่แสดงบนบัตรโดยสาร
จีน
เส้นทาง
กวางโจว
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
เส้นทาง
เฉิงตู
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
เส้นทาง
ฉงชิ่ง
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
เส้นทาง
หนานชาง
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
เส้นทาง
หนานจิง
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
เส้นทาง
ฉางซา
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
เส้นทาง
หางโจว
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
เส้นทาง
เซี่ยงไฮ้
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
เส้นทาง
ซีอาน
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
เส้นทาง
เจิ้งโจว
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
เส้นทาง
เทียนจิน
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
เส้นทาง
ชางโจว
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
เส้นทาง
จีหนาน
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
เส้นทาง
อู่ฮั่น
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
เส้นทาง
เหอเฟย์
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
เส้นทาง
หนิงโป
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
เส้นทาง
เซินเจิ้น
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
  หากคุณต้องการน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องเพิ่ม ดูค่าธรรมเนียม Lion baggage เพิ่มน้ำหนัก
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ไทย – จีน : 525 บาท ต่อ กิโลกรัม
เครื่องบินโบอิ้ง จีน – ไทย: 117 หยวน ต่อ กิโลกรัม

เวียดนาม
เส้นทาง
ฮานอย
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
  หากคุณต้องการน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องเพิ่ม ดูค่าธรรมเนียม Lion baggage เพิ่มน้ำหนัก
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ดอนเมือง – ฮานอย : 525 บาท ต่อ กิโลกรัม
เครื่องบินโบอิ้ง ฮานอย – ดอนเมือง: 16 ดอลลาร์ สหรัฐ ต่อ กิโลกรัม

สิงคโปร์
เส้นทาง
สิงคโปร์
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
  หากคุณต้องการน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องเพิ่ม ดูค่าธรรมเนียม Lion baggage เพิ่มน้ำหนัก
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ดอนเมือง – สิงคโปร์ : 525 บาท ต่อ กิโลกรัม
เครื่องบินโบอิ้ง สิงคโปร์ – ดอนเมือง: 22 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ต่อ กิโลกรัม

อินโดนิเซีย
เส้นทาง
จาการ์ตา
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
เส้นทาง
บาหลี
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
  หากคุณต้องการน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องเพิ่ม ดูค่าธรรมเนียม Lion baggage เพิ่มน้ำหนัก
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ดอนเมือง – จาการ์ตา: 525 บาท ต่อ กิโลกรัม 
เครื่องบินโบอิ้ง จาการ์ตา – ดอนเมือง: 220000 รูเปียห์ ต่อ กิโลกรัม


พม่า
เส้นทาง
สิงคโปร์
ชั้นประหยัด (ก่อน 4 ก.ค. 2561)
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัด (เริ่มตั้งแต่ 4 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป)
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
  หากคุณต้องการน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องเพิ่ม ดูค่าธรรมเนียม Lion baggage เพิ่มน้ำหนัก
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ดอนเมือง – ย่างกุ้ง: 525 บาท ต่อ กิโลกรัม 
เครื่องบินโบอิ้ง ย่างกุ้ง – ดอนเมือง: 16 ดอลลาร์ สหรัฐ ต่อ กิโลกรัม


เนปาล
เส้นทาง
กาฐมาณฑุ
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
  หากคุณต้องการน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องเพิ่ม ดูค่าธรรมเนียม Lion baggage เพิ่มน้ำหนัก
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ดอนเมือง – กาฐมาณฑุ: 525 บาท ต่อ กิโลกรัม 
เครื่องบินโบอิ้ง กาฐมาณฑุ – ดอนเมือง: 1750 รูปีเนปาล ต่อ กิโลกรัม


ไต้หวัน
เส้นทาง
ไทเป
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
  หากคุณต้องการน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องเพิ่ม ดูค่าธรรมเนียม Lion baggage เพิ่มน้ำหนัก
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ดอนเมือง – ไทเป: 525 บาท ต่อ กิโลกรัม 
เครื่องบินโบอิ้ง ไทเป – ดอนเมือง: 478 ดอลลาร์ไต้หวัน ต่อ กิโลกรัม


อินเดีย
เส้นทาง
มุมไบ
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
  หากคุณต้องการน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องเพิ่ม ดูค่าธรรมเนียม Lion baggage เพิ่มน้ำหนัก
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ดอนเมือง – มุมไบ: 525 บาท ต่อ กิโลกรัม 
เครื่องบินโบอิ้ง มุมไบ – ดอนเมือง: 1020 รูปีอินเดีย ต่อ กิโลกรัม


บังกลาเทศ
เส้นทาง
ธากา
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
  หากคุณต้องการน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องเพิ่ม ดูค่าธรรมเนียม Lion baggage เพิ่มน้ำหนัก
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ดอนเมือง – ธากา: 525 บาท ต่อ กิโลกรัม 
เครื่องบินโบอิ้ง ธากา – ดอนเมือง: 1340 ธากาบังกลาเทศ ต่อ กิโลกรัม


ศรีลังกา
เส้นทาง
โคลัมโบ
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
  หากคุณต้องการน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องเพิ่ม ดูค่าธรรมเนียม Lion baggage เพิ่มน้ำหนัก
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ดอนเมือง – โคลัมโบ: 525 บาท ต่อ กิโลกรัม 
เครื่องบินโบอิ้ง 
โคลัมโบ – ดอนเมือง: 2600 รูปีศรีลังกา ต่อ กิโลกรัม

ญี่ปุ่น
เส้นทาง
โตเกียว (นาริตะ)
ชั้นประหยัด
20 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
30 กก. ฟรี (สูงสุด 2 ใบ)
  หากคุณต้องการน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องเพิ่ม ดูค่าธรรมเนียม Lion baggage เพิ่มน้ำหนัก
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ดอนเมือง – ญีปุ่น: 525 บาท ต่อ กิโลกรัม 
เครื่องบินโบอิ้ง 
ญีปุ่น – ดอนเมือง: 1900 เยน ต่อ กิโลกรัม

มาตรการจำกัดปริมาณของเหลว เจล และสเปรย์ ขึ้นเครื่องบิน

 • ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สำหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อย ก็ไม่สามารถ นำขึ้นเครื่องได้
 • ภาชนะทั้งหมดต้องใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสซึ่งเปิด-ปิดผนึกได้ โดยถุงพลาสติกใสต้องมีขนาดไม่เกิน 1 ลิตร
 • ผู้โดยสารสามารถนำถุงพลาสติกใสขึ้นในห้องโดยสารได้เพียงคนละ 1 ถุง เท่านั้น และต้องแยกออกจากสัมภาระติดตัวอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อถึงจุดตรวจค้น
 • ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และ อาหารสำหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน
 • ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื้อจากร้านค้า ปลอดอากร (Duty free shops) ที่สนามบินหรือบนเครื่องบิน ต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุง ไม่มีร่องรอยการเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันที่เดินทาง และควรตรวจสอบข้อมูลจากร้านค้าปลอดอากรก่อนซื้อสินค้า
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่าน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำพาสิ่งของที่เป็นวัตถุอันตรายบนทุกเที่ยวบินของการบินไทย ไม่ว่าจะบรรจุในสัมภาระชนิดต่าง ๆ หรือ พกติดตัว ซึ่งวัตถุอันตรายนั้นหมายถึง วัตถุหรือสารซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และ ทรัพย์สิน หรือสภาพแวดล้อม โดยแบ่งได้ 9 ประเภทดังนี้
 1. วัตถุระเบิด
 2. ก๊าซ
 3. ของเหลวไวไฟ
 4. ของแข็งไวไฟ
 5. สารออกซิไดส์ และ ออร์แกนิคเปอร์ออกไซด์
 6. สารพิษและสารติดเชื้อ
 7. วัตถุกัมมันตรังสี
 8. สารกัดกร่อน
 9. วัตถุหรือสารอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นอันตรายขณะการขนส่งทางอากาศ รวมถึงสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม