โหลดสัมภาระ

ปริมาณของการตรวจสอบสัมภาระที่คุณสามารถใช้เวลากับคุณเสียค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามเส้นทางของการเดินทางชั้นข้อกำหนดและเงื่อนไขของตั๋ว สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่สัมภาระของคุณตรวจสอบฟรีจะถูกกำหนดโดยน้ำหนัก (ระบบน้ำหนัก)

เส้นทางภายในประเทศ

1. ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ผู้โดยสารเดินทางเส้นทางในประเทศสามารถโหลดกระเป๋าได้ 1 ชิ้น สำหรับบัตรโดยสารที่ออกก่อน 15 มีนาคม 2561 ยังคงได้รับสิทธิ์โหลดกระเป๋าสัมภาระ 2 ชิ้น ตามที่แสดงบนบัตรโดยสาร
2. ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้โดยสารเดินทางเส้นทางในประเทศสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระได้ 10 กิโลกรัม สำหรับบัตรโดยสารที่ออกก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ยังคงได้รับสิทธิโหลดกระเป๋าสัมภาระ 15 โลกรัม ตามที่แสดงบนบัตรโดยสาร
ประเทศไทย
  ก่อน 01 ธ.ค. 60 ตั้งแต่ 01 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป
เส้นทาง ก่อน 01 ธ.ค. 60 ชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
เชียงใหม่
15 กิโลกรัม ฟรี 10 กิโลกรัม ฟรี 20 กิโลกรัม ฟรี
เชียงราย
15 กิโลกรัม ฟรี 10 กิโลกรัม ฟรี 20 กิโลกรัม ฟรี
พิษณุโลก
15 กิโลกรัม ฟรี 10 กิโลกรัม ฟรี 20 กิโลกรัม ฟรี
อุบลราชธานี
15 กิโลกรัม ฟรี 10 กิโลกรัม ฟรี 20 กิโลกรัม ฟรี
อุดรธานี
15 กิโลกรัม ฟรี 10 กิโลกรัม ฟรี 20 กิโลกรัม ฟรี
ขอนแก่น
15 กิโลกรัม ฟรี 10 กิโลกรัม ฟรี 20 กิโลกรัม ฟรี
หาดใหญ่
15 กิโลกรัม ฟรี 10 กิโลกรัม ฟรี 20 กิโลกรัม ฟรี
กระบี่
15 กิโลกรัม ฟรี 10 กิโลกรัม ฟรี 20 กิโลกรัม ฟรี
สุราษฎร์ธานี
15 กิโลกรัม ฟรี 10 กิโลกรัม ฟรี 20 กิโลกรัม ฟรี
ภูเก็ต
15 กิโลกรัม ฟรี 10 กิโลกรัม ฟรี 20 กิโลกรัม ฟรี
นครศรีธรรมราช
15 กิโลกรัม ฟรี 10 กิโลกรัม ฟรี 20 กิโลกรัม ฟรี
ตรัง
15 กิโลกรัม ฟรี 10 กิโลกรัม ฟรี 20 กิโลกรัม ฟรี
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :   
เครื่องบินโบอิ้ง : 400 บาท ต่อ กิโลกรัม   


เที่ยวบินระหว่างประเทศ

1. ผู้โดยสารเดินทางเส้นทางระหว่างประเทศสามารถโหลดกระเป๋าได้สูงสุด 2 ชิ้น เท่านั้น
2. ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ผู้โดยสารเดินทางเส้นทางระหว่างประเทศสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระได้ 20 กิโลกรัม สำหรับบัตรโดยสารที่ออกก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ยังคงได้รับสิทธิโหลดกระเป๋าสัมภาระ 30 กิโลกรัม ตามที่แสดงบนบัตรโดยสาร
จีน
เส้นทาง ชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
กวางโจว 20 กิโลกรัม ฟรี 30 กิโลกรัม ฟรี
เฉิงตู 20 กิโลกรัม ฟรี 30 กิโลกรัม ฟรี
ฉงชิ่ง 20 กิโลกรัม ฟรี 30 กิโลกรัม ฟรี
หนานชาง 20 กิโลกรัม ฟรี 30 กิโลกรัม ฟรี
หนานจิง 20 กิโลกรัม ฟรี 30 กิโลกรัม ฟรี
ฉางซา 20 กิโลกรัม ฟรี 30 กิโลกรัม ฟรี
หางโจว 20 กิโลกรัม ฟรี 30 กิโลกรัม ฟรี
เซี่ยงไฮ้ 20 กิโลกรัม ฟรี 30 กิโลกรัม ฟรี
ซีอาน 20 กิโลกรัม ฟรี 30 กิโลกรัม ฟรี
เจิ้งโจว 20 กิโลกรัม ฟรี 30 กิโลกรัม ฟรี
เทียนจิน 20 กิโลกรัม ฟรี 30 กิโลกรัม ฟรี
ชางโจว 20 กิโลกรัม ฟรี 30 กิโลกรัม ฟรี
จีหนาน 20 กิโลกรัม ฟรี 30 กิโลกรัม ฟรี
อู่ฮั่น 20 กิโลกรัม ฟรี 30 กิโลกรัม ฟรี
เหอเฟย์ 20 กิโลกรัม ฟรี 30 กิโลกรัม ฟรี
หนิงโป 20 กิโลกรัม ฟรี 30 กิโลกรัม ฟรี
เซินเจิ้น 20 กิโลกรัม ฟรี 30 กิโลกรัม ฟรี
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ไทย – จีน : 525 บาท ต่อ กิโลกรัม
เครื่องบินโบอิ้ง จีน – ไทย: 117 หยวน ต่อ กิโลกรัม

เวียดนาม
เส้นทาง ชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
ฮานอย 20 กิโลกรัม ฟรี 30 กิโลกรัม ฟรี
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ดอนเมือง – ฮานอย : 525 บาท ต่อ กิโลกรัม
เครื่องบินโบอิ้ง ฮานอย – ดอนเมือง: 16 ดอลลาร์ สหรัฐ ต่อ กิโลกรัม

สิงคโปร์
เส้นทาง ชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
สิงคโปร์ 20 กิโลกรัม ฟรี 30 กิโลกรัม ฟรี
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ดอนเมือง – สิงคโปร์ : 525 บาท ต่อ กิโลกรัม
เครื่องบินโบอิ้ง สิงคโปร์ – ดอนเมือง: 22 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ต่อ กิโลกรัม

อินโดนิเซีย
เส้นทาง ชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
จาการ์ตา 20 กิโลกรัม ฟรี 30 กิโลกรัม ฟรี
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ดอนเมือง – จาการ์ตา: 525 บาท ต่อ กิโลกรัม 
เครื่องบินโบอิ้ง จาการ์ตา – ดอนเมือง: 220000 รูเปียห์ ต่อ กิโลกรัม


พม่า
เส้นทาง ชั้นประหยัด (ก่อน 4 ก.ค. 2561) ชั้นประหยัด (เริ่มตั้งแต่ 4 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป)*
ย่างกุ้ง 20 กิโลกรัม ฟรี 30 กิโลกรัม ฟรี
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ดอนเมือง – ย่างกุ้ง: 525 บาท ต่อ กิโลกรัม 
เครื่องบินโบอิ้ง ย่างกุ้ง – ดอนเมือง: 16 ดอลลาร์ สหรัฐ ต่อ กิโลกรัม


เนปาล
เส้นทาง ชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
กาฐมาณฑุ 20 กิโลกรัม ฟรี 30 กิโลกรัม ฟรี
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ดอนเมือง – กาฐมาณฑุ: 525 บาท ต่อ กิโลกรัม 
เครื่องบินโบอิ้ง กาฐมาณฑุ – ดอนเมือง: 1750 รูปีเนปาล ต่อ กิโลกรัม


ไต้หวัน
เส้นทาง ชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
ไทเป 20 กิโลกรัม ฟรี 30 กิโลกรัม ฟรี
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ดอนเมือง – ไทเป: 525 บาท ต่อ กิโลกรัม 
เครื่องบินโบอิ้ง ไทเป – ดอนเมือง: 478 ดอลลาร์ไต้หวัน ต่อ กิโลกรัม


อินเดีย
เส้นทาง ชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
มุมไบ 20 กิโลกรัม ฟรี 30 กิโลกรัม ฟรี
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ดอนเมือง – มุมไบ: 525 บาท ต่อ กิโลกรัม 
เครื่องบินโบอิ้ง มุมไบ – ดอนเมือง: 1020 รูปีอินเดีย ต่อ กิโลกรัม


บังกลาเทศ
เส้นทาง ชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
ธากา 20 กิโลกรัม ฟรี 30 กิโลกรัม ฟรี
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ดอนเมือง – ธากา: 525 บาท ต่อ กิโลกรัม 
เครื่องบินโบอิ้ง ธากา – ดอนเมือง: 1340 ธากาบังกลาเทศ ต่อ กิโลกรัม


ศรีลังกา
เส้นทาง ชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
โคลัมโบ 20 กิโลกรัม ฟรี 30 กิโลกรัม ฟรี
หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่โหลดสัมภาระเกินจากกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามน้ำหนักสัมภาระที่เกินดังนี้ :  
เครื่องบินโบอิ้ง ดอนเมือง – โคลัมโบ: 525 บาท ต่อ กิโลกรัม 
เครื่องบินโบอิ้ง 
โคลัมโบ – ดอนเมือง: 2600 รูปีศรีลังกา ต่อ กิโลกรัม

มาตรการจำกัดปริมาณของเหลว เจล และสเปรย์ ขึ้นเครื่องบิน

 • ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สำหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อย ก็ไม่สามารถ นำขึ้นเครื่องได้
 • ภาชนะทั้งหมดต้องใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสซึ่งเปิด-ปิดผนึกได้ โดยถุงพลาสติกใสต้องมีขนาดไม่เกิน 1 ลิตร
 • ผู้โดยสารสามารถนำถุงพลาสติกใสขึ้นในห้องโดยสารได้เพียงคนละ 1 ถุง เท่านั้น และต้องแยกออกจากสัมภาระติดตัวอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อถึงจุดตรวจค้น
 • ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และ อาหารสำหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน
 • ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื้อจากร้านค้า ปลอดอากร (Duty free shops) ที่สนามบินหรือบนเครื่องบิน ต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุง ไม่มีร่องรอยการเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันที่เดินทาง และควรตรวจสอบข้อมูลจากร้านค้าปลอดอากรก่อนซื้อสินค้า
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่าน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำพาสิ่งของที่เป็นวัตถุอันตรายบนทุกเที่ยวบินของการบินไทย ไม่ว่าจะบรรจุในสัมภาระชนิดต่าง ๆ หรือ พกติดตัว ซึ่งวัตถุอันตรายนั้นหมายถึง วัตถุหรือสารซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และ ทรัพย์สิน หรือสภาพแวดล้อม โดยแบ่งได้ 9 ประเภทดังนี้
 1. วัตถุระเบิด
 2. ก๊าซ
 3. ของเหลวไวไฟ
 4. ของแข็งไวไฟ
 5. สารออกซิไดส์ และ ออร์แกนิคเปอร์ออกไซด์
 6. สารพิษและสารติดเชื้อ
 7. วัตถุกัมมันตรังสี
 8. สารกัดกร่อน
 9. วัตถุหรือสารอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นอันตรายขณะการขนส่งทางอากาศ รวมถึงสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม