จัดการบุ๊คกิ๊ง


ช่องที่จำเป็นต้องกรอก

การจัดการบุ๊คกิ๊ง เป็นช่องทางพิเศษ ที่คุณสามารถแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลหลังจากคุณทำการจองบัตรโดยสารแล้ว

  • ดึงและพิมพ์ข้อมูลการเดินทาง
  • ปรับปรุงรายละเอียดการจองบัตรโดยสาร การติดต่อ, บริการพิเศษเพิ่มเติม และรายละเอียดผู้โดยสาร
  • การคืนเงิน – มีข้อจำกัดในการใช้ฟังก์ชั่นนี้

เปลี่ยนเที่ยวบิน หรือวันเดินทาง ผ่านการจัดการบุ๊คกิ้ง สามารถใช้ได้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน

เข้าสู่ระบบเพื่อจัดการบุ๊คกิ๊ง
*
*ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน

Thanks for your Interest
We will contact you soon.