บริการพิเศษจากไทยไลอ้อนแอร์

เพราะผู้โดยสารคือที่หนึ่งของพวกเรา จึงขอนำเสนอบริการใหม่ของสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร