ขออภัย เว็บเช็คอิน ไม่เปิดให้บริการ

อ้างอิงจากประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่ทำการเช็คอินออนไลน์ จำเป็นที่จะต้องไปที่เคาน์เตอร์เช็คอิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารก่อนการเดินทางทุกครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก