เส้นทางบินต่างประเทศ


-ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจะไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน-

  = ไทยไลอ้อนแอร์ |   = บาติกแอร์ มาเลเซีย(มาลินโด้ แอร์) |   = บาติก แอร์ อินโดนิเซียสินค้าและบริการโปรโมชั่นและประกาศสำคัญ