เส้นทางในเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน

บินกับเรารวมสัมภาระที่บรรจุใต้ท้องเครื่อง 20 กก. (สูงสุด 3 ชิ้น)

-โปรโมชั่นนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่าง-


สินค้าและบริการ


วัตถุอันตราย

ผู้โดยสารหรือลูกเรือไม่สามารถพกพาวัตถุอันตรายในการเดินทาง

เพิ่มเติม »
ร่วมตอบแบบสอบถาม

ร่วมตอบแบบสอบถามประสบการณ์การใช้บริการกับสายการบินไทยไลอ้อนแอร์                                   

เริ่มตอบแบบสอบถาม »