ประกาศ - เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน สายการบินฯจะทำการเปลี่ยนเวลาให้บริการในการรับสายของศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ 02 529 9999 ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564 เวลา 07.00 – 20.00 น.


สินค้าและบริการ


วัตถุอันตราย

ผู้โดยสารหรือลูกเรือไม่สามารถพกพาวัตถุอันตรายในการเดินทาง

เพิ่มเติม »
ร่วมตอบแบบสอบถาม

ร่วมตอบแบบสอบถามประสบการณ์การใช้บริการกับสายการบินไทยไลอ้อนแอร์                                   

เริ่มตอบแบบสอบถาม »