สินค้าและบริการ


วัตถุอันตราย

ผู้โดยสารหรือลูกเรือไม่สามารถพกพาวัตถุอันตรายในการเดินทาง

เพิ่มเติม »
ร่วมตอบแบบสอบถาม

ร่วมตอบแบบสอบถามประสบการณ์การใช้บริการกับสายการบินไทยไลอ้อนแอร์                                   

เริ่มตอบแบบสอบถาม »