• โรงแรมโนโวเทล สมุย รีสอร์ท เฉวงบีช กานดาบุรี - สุราษฎร์านี

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563

  โรงแรมโนโวเทล สมุย รีสอร์ท เฉวงบีช กานดาบุรี

  20 หมู่ 2 หาดเฉวงบ่อผุดเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี 84320
  รับส่วนลดราคาพิเศษสำหรับห้องสุพีเรียร์เมื่อคุณสำรองจองห้องพัก 2 คืน
  รับส่วนลด 20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
  รับส่วนลด 20% สำหรับสปา

  ฟรีบริการเรือข้ามฟากจากสุราษฎร์ธานี - โรงแรม - สุราษฎร์ธานี
  ฟรีสิ่งอำนวยความสะดวกต้อนรับในห้องพักเมื่อเดินทางมาถึง


  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • รับส่วนลดราคาพิเศษสำหรับห้องสุพีเรียร์เมื่อคุณสำรองจองห้องพักตรงกับทางโรงแรมเท่านั้น

  • โปรโมชั่นสำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เท่านั้น

  • โปรโมชั่น สำหรับสปา เท่านั้น

  • ฟรีบริการเรือข้ามฟากจากสุราษฎร์ธานี - โรงแรม - สุราษฎร์ธานี เท่านั้น

  • ฟรีสิ่งอำนวยความสะดวกต้อนรับในห้องพักเมื่อเดินทางมาถึง

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมโนโวเทล สมุย รีสอร์ท เฉวงบีช กานดาบุรี และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.+ 66 77 428 888 หรืออีเมล:H9931-Re @accor.com / H9931-Re 1@accor.com / H9931-Sl2 @accor.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563

 • โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท ทองหล่อ - กรุงเทพ

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท ทองหล่อ

  304 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 8) ถนนสุขุมวิท,คลอตันเหนือ กรุงเทพ 10110
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก

  กรุณาใส่โปรโมชั่นโค้ด"LIONAIR2020" ผ่านช่องทาง www.centerpoint.com เพื่อรับส่วนลด


  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นโค้ดสำหรับสำรองห้องพักผ่านช่องทาง www.centerpoint.com เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท ทองหล่อและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.02-365-8494 หรืออีเมล์: rsvn_tonglo@centrepoint.comm

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ ไพร์ม พัทยา - ชลบุรี

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ ไพร์ม พัทยา

  275 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก

  กรุณาใส่โปรโมชั่นโค้ด"LIONAIR2020" ผ่านช่องทาง www.centerpoint.com เพื่อรับส่วนลด


  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นโค้ดสำหรับสำรองห้องพักผ่านช่องทาง www.centerpoint.com เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ ไพร์ม พัทยาและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.038-186888 หรืออีเมล์: rsvn_pattaya@centrepoint.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 - กรุงเทพ

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10

  39 สุขุมวิท ซอย 10 ถนนสุขุมวิท,เขตคลองเตย,แขวงคลองเตย,กรุงเทพ 10110
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก

  กรุณาใส่โปรโมชั่นโค้ด"LIONAIR2020" ผ่านช่องทาง www.centerpoint.com เพื่อรับส่วนลด


  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นโค้ดสำหรับสำรองห้องพักผ่านช่องทาง www.centerpoint.com เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.02-653-1855 ต่อ 4454,4458 หรืออีเมล์: rsvn_Sukhurnvit10@centrepoint.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ สีลม - กรุงเทพ

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ สีลม

  1522/2 ซอยเจริญกรุง 50 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก

  กรุณาใส่โปรโมชั่นโค้ด"LIONAIR2020" ผ่านช่องทาง www.centerpoint.com เพื่อรับส่วนลด


  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นโค้ดสำหรับสำรองห้องพักผ่านช่องทาง www.centerpoint.com เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ สีลมและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.02-630-6345 หรืออีเมล์: rsvn_silom@centrepoint.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ ประตูน้ำ - กรุงเทพ

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ ประตูน้ำ

  6 ซอยเพชรบุรี 15 ,ถนนเพชรบุรี,เขตพญาไท,แขวงราชเทวี กรุงเทพ 10400
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก

  กรุณาใส่โปรโมชั่นโค้ด"LIONAIR2020" ผ่านช่องทาง www.centerpoint.com เพื่อรับส่วนลด


  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นโค้ดสำหรับสำรองห้องพักผ่านช่องทาง www.centerpoint.com เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ ประตูน้ำและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.02-251-8083 หรืออีเมล์: rsvn_pratunam@centrepoint.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม - กรุงเทพ

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม

  60 หลังสวน ซอย 1 ,ถนนหลังสวน,ลุมพินี,ปทุมวัน กรุงเทพ 10320
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก

  กรุณาใส่โปรโมชั่นโค้ด"LIONAIR2020" ผ่านช่องทาง www.centerpoint.com เพื่อรับส่วนลด


  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นโค้ดสำหรับสำรองห้องพักผ่านช่องทาง www.centerpoint.com เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ ชิดลมและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.02-657-2460 หรืออีเมล์: rsvn_chidlom@centrepoint.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรมโนโวเทล สมุย รีสอร์ท เฉวงบีช กานดาบุรี - สุราษฎร์ธานี

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2563

  โรงแรมโนโวเทล สมุย รีสอร์ท เฉวงบีช กานดาบุรี

  20 หมู่ 2 หาดเฉวงบ่อผุดเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี 84320
  รับส่วนลดราคาพิเศษสำหรับห้องสุพีเรียร์เมื่อคุณสำรองจองห้องพัก 2 คืน
  รับส่วนลด 20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
  รับส่วนลด 20% สำหรับสปา
  ฟรีบริการเรือข้ามฟากจากสุราษฎร์ธานี - โรงแรม - สุราษฎร์ธานี
  ฟรีสิ่งอำนวยความสะดวกต้อนรับในห้องพักเมื่อเดินทางมาถึง

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • รับส่วนลดราคาพิเศษสำหรับห้องสุพีเรียร์เมื่อคุณสำรองจองห้องพักตรงกับทางโรงแรมเท่านั้น

  • รับส่วนลด 20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เท่านั้น

  • รับส่วนลด 20% สำหรับสปา เท่านั้น

  • ฟรีบริการเรือข้ามฟากจากสุราษฎร์ธานี - โรงแรม - สุราษฎร์ธานี เท่านั้น

  • ฟรีสิ่งอำนวยความสะดวกต้อนรับในห้องพักเมื่อเดินทางมาถึง

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมโนโวเทล สมุย รีสอร์ท เฉวงบีช กานดาบุรีและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. + 66 77 428 888 หรืออีเมล์:H9931-Re @accor.com / H9931-Re 1@accor.com / H9931-Sl2 @accor.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2563

 • ไฮ เรสซิเดนท์ โฮเทล - กรุงเทพฯ

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มีนาคม - 30 ธันวาคม 2563

  ไฮ เรสซิเดนท์ โฮเทล

  649/1-176 ถนนอโศก-ดินเดง เขตดินแดง รัชดาภิเษก กรุงเทพ
  รับส่วนลด 50 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • บีท โฮเต็ล กรุงเทพและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-641-7999 หรืออีเมล์: reservation@hiresidence.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มีนาคม - 30 ธันวาคม 2563

 • บีท โฮเต็ล กรุงเทพ - กรุงเทพฯ

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มีนาคม - 30 ธันวาคม 2563

  บีท โฮเต็ล กรุงเทพ

  55/4-5 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 101110
  รับส่วนลด 50 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • บีท โฮเต็ล กรุงเทพและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-178-0077 หรืออีเมล์: reservation@beathotelbangkok.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มีนาคม - 30 ธันวาคม 2563

 • โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ - กรุงเทพฯ

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

  559 ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
  กรุณาสำรองจองห้องพักผ่านช่องทาง http://bit.ly/Lionair20 เพื่อรับส่วนลด 5 % จาก (ราคาดีที่สุด)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองจองห้องพักผ่านช่องทาง http://bit.ly/Lionair20 เท่านั้น

  • เมื่อสำรองจองห้องพัก Premier Room ติดต่อกัน 3 วัน ฟรีอัพเกรดห้องพัก Luxury room (เมื่อมีห้องว่าง) เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 - 14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 (0) 2 309 9999 หรือ อีเมล์: rsvn@berkeleyhotel.co.th

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • โกลว์ สุขุมวิท 5 - กรุงเทพฯ

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ก.พ. - 31 ธ.ค. 2563

  โกลว์ สุขุมวิท 5

  24 สุขุมวิทซอย 5, ถนนสุขุมวิท, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
  รับส่วนลด 15 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองจองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2563)

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โกลว์ สุขุมวิท 5และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 (0) 2 255 8388 หรือ อีเมล์: rsvn.sukhumvit5@glowhotels.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ก.พ. - 31 ธ.ค. 2563

 • โรงแรมเก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท - เชียงใหม่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

  โรงแรมเก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท

  1 ม.6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
  รับส่วนลด 15 % สำหรับห้องพักซูพีเรีย
  รับส่วนลด 10 % สำหรับร้านอาหารพ่อเลี้ยง (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอร์)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นสำหรับจองห้องพักซูพีเรียเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับร้านอาหารพ่อเลี้ยง(ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอร์)เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมเก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. + 66 (8) 64 287 481 หรืออีเมล์: service@kaomailanna.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

 • โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท - ชลบุรี

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

  โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท

  218/2-4 หมู่ 10 ถนนเลียบชายหาด พัทยา จังหวัดชลบุรี 20260
  รับส่วนลด 20 % สำหรับห้องพัก จากราคา อวานีเบสท์ แฟรกซี่ (รวมอาหารเช้า) สำหรับ 2 ท่าน เท่านั้น
  รับส่วนลด 15 % สำหรับห้องอาหารเบนิฮานา (อาหารญี่ปุ่น)
  รับส่วนลด 15 % สำหรับห้องอาหารศาลาริมน้ำ (อาหารไทย)
  รับส่วนลด 20 % สำหรับทรีทเมนท์ ที่อวานีสปา

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพัก (รวมอาหารเช้า) สำหรับ 2 ท่าน เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับห้องอาหารเบนิฮานา (อาหารญี่ปุ่น)เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับห้องอาหารศาลาริมน้ำ (อาหารไทย)เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับทรีทเมนท์ ที่อวานีสปาเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพัก ห้องอาหารและสปาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.038-4120 120 หรืออีเมล์: pattaya@avanihotels.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

 • โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว - เชียงใหม่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 11 ม.ค. - 20 ธ.ค. 2563

  โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว

  21 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  รับส่วนลด 15% สำหรับห้องพัก เท่านั้น

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพัก เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักได้ในหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมบ้านดินกี่ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66(0)53 224 333 หรืออีเมลล์: reservation@lotuspskhotel.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 11 ม.ค. - 20 ธ.ค. 2563

 • โรงแรมบ้านดินกี่ - เชียงใหม่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 11 ม.ค. - 20 ธ.ค. 2563

  โรงแรมบ้านดินกี่

  ชั้น 4 ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว 21 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  รับส่วนลด 15% สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพัก เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักได้ในหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมบ้านดินกี่ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66(0)53-224-455 หรืออีเมลล์: reservation@baandinki.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 11 ม.ค. - 20 ธ.ค. 2563

 • โรงแรม เดอ ปริ้นเซส อุดรธานี - อุดรธานี

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

  โรงแรม เดอ ปริ้นเซส อุดรธานี

  135/135 หมู่ 14 ซอยบ้านเก่าจาน ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
  รับส่วนลดพิเศษสำหรับห้องพักซูพีเรียและห้องพักดีลักซ์
  ห้องพักซูพีเรีย รวมอาหารเช้า ราคา 1,800 บาท (ราคาเต็ม 2,500 บาท)
  ห้องพักดีลักซ์ รวมอาหารเช้า ราคา 2,300 บาท (ราคาเต็ม 2,900 บาท)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นสำหรับจองห้องพักซูพีเรียและห้องพักดีลักซ์เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรม เดอ ปริ้นเซส อุดรธานี และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (+66 ) 42 204444 หรือ อีเมล์: reservation@deprincesshotel.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

 • เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ภูพาโน รีสอร์ท กระบี่ - กระบี่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

  เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ภูพาโน รีสอร์ท กระบี่

  879 หมู่ที่ 2 ซอยอ่าวนาง11 จังหวัดกระบี่ 81180 ประเทศไทย
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นสำหรับจองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ภูพาโน รีสอร์ท กระบี่ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66(0) 75 607 888 - 9 หรืออีเมล์: cpp@chr.co.th

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

 • บ้าน39 อพาร์ทเมนท์ - เชียงใหม่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

  บ้าน39 อพาร์ทเมนท์

  39 ถนนสิริโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  รับส่วนลด 5 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นสำหรับจองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง

  • บ้าน39 อพาร์ทเมนท์ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (5) 32 706 98-9 , +66 (0) 98 481 8071 หรืออีเมล์: baan39apt@gmail.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

 • โรงแรมปกาสัย รีสอร์ท - กระบี่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

  โรงแรมปกาสัย รีสอร์ท

  88 หมู่ 3 ถนนอ่าวนางหาดนพรัตน์ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
  กรุณากรอกโค้ดโปรโมชั่น" Lion20" ผ่านช่องทาง www.pakasai.com เพื่อรับส่วนลด รับส่วนลด 20 % สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (เฉพาะวันแรกที่เข้าพัก) Free เครื่องดื่มที่ minibar (เฉพาะวันแรกที่เข้าพัก) และกิจกรรมน้ำชายามบ่ายพร้อมอาหารว่าง ระหว่างเวลา 15:00 – 17:00 น.

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โค้ดโปรโมชั่นสำหรับจองห้องพักตรงผ่านช่องทาง www.pakasai.com เพื่อรับส่วนลด เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (เฉพาะวันแรกที่เข้าพัก)

  • โปรโมชั่นนี้ Free เครื่องดื่มที่ minibar (เฉพาะวันแรกที่เข้าพัก) และกิจกรรมน้ำชายามบ่ายพร้อมอาหารว่าง ระหว่างเวลา 15:00 – 17:00 น.

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นวันที่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 2563)

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมปกาสัย รีสอร์ท และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (7) 56 377 77 หรืออีเมล์: booking@pakasai.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

 • บลูมูล ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ต อุบลราชธานี - อุบลราชธานี

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

  บลูมูล ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ต อุบลราชธานี

  250 หมู่ 5 ถ. 2222 (พิบูลฯ-โขงเจียม) ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
  ห้องพักประเภทโคซี่ คอนเทนเนอร์ พร้อมอาหารเช้า 2 ท่านราคาพิเศษ 650 บาท (ราคาเต็ม 1,700 บาท) ห้องพักประเภทโมเดิร์น คอทเทจ พร้อมอาหารเช้า 2 ท่านราคาพิเศษ 950 บาท (ราคาเต็ม 2,400 บาท) ห้องพักประเภทการ์เดน คอทเทจ พร้อมอาหารเช้า 2 ท่านราคาพิเศษ 1,200 บาท (ราคาเต็ม 2,700 บาท)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองจองห้องพักประเภทโคซี่ คอนเทนเนอร์, ห้องพักประเภทโมเดิร์น คอทเทจ และ ห้องพักประเภทการ์เดน คอทเทจ เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • บลูมูล ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ต อุบลราชธานี และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 459 598 89 , +66 610 212 525 , +66 862 222 384 หรืออีเมล์:info@bluemoonriverside.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

 • เดอะสมอลล์โฮเทล เชียงใหม่ - เชียงใหม่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

  อเวย์ เชียงใหม่ ท่าแพ รีสอร์ต

  148-150 ถ. ตาแป๊ะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย
  กรุณากรอกโปรโมชั่นโค้ด " SMLCLION20" ผ่าน www.thesmallhotelgroup.com/smallhotel_chiangmai เพื่อรับส่วนลด

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นโค้ดนี้สำหรับสำรองจองห้องพักผ่าน www.thesmallhotelgroup.com/smallhotel_chiangmai เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • เดอะสมอลล์โฮเทล เชียงใหม่ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0) 53 235866-7 หรืออีเมล์: info@thesmallhotelgroup.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

 • อเวย์ เชียงใหม่ ท่าแพ รีสอร์ต - เชียงใหม่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

  อเวย์ เชียงใหม่ ท่าแพ รีสอร์ต

  9 ซอย 1 ถนนคชสารสารช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพัก รับส่วนลด 10% สำหรับห้องอาหารมอร์แกนิค

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับอาหารมอร์แกนิคเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ในวันวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • อเวย์ เชียงใหม่ ท่าแพ รีสอร์ต และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 053 904 974 หรืออีเมล์: book.acmt@awayresorts.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

 • โรงแรมคอนเทนท์ วิลล่า เชียงใหม่ - เชียงใหม่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

  โรงแรมคอนเทนท์ วิลล่า เชียงใหม่

  59 ม.6 ต.หนองควาย อ.หางดง จ. เชียงใหม่ 50230
  รับส่วนลด 20 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักได้ในวันวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมคอนเทนท์ วิลล่า เชียงใหม่ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 06 2439 9799 หรืออีเมล์: info.contentvilla@gmail.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

 • ซัมแวร์ เกาะสีชัง - ชลบุรี

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

  ซัมแวร์ เกาะสีชัง

  194, 194/1 หมู่ 3 ถ.ท่าเทววงษ์ ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • ซัมแวร์ เกาะสีชัง และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0)38 109 400 , call center : 1627 หรือ อีเมล์: reservations@somewhere-kohsichang.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

 • โรงแรม คลาศสิค คามิโอ - ระยอง

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

  โรงแรม คลาศสิค คามิโอ

  11 ซอย 6 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ประเทศไทย 21000
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรม คลาศสิค คามิโอ, อยุธยา และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0)38 614 340-9 , call center: 1627 หรือ อีเมล์ :reservations@classickameo-rayong.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

 • โรงแรม คลาศสิค คามิโอ - พระนครศรีอยุธยา

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

  โรงแรม คลาศสิค คามิโอ

  210-211,148 ม.5 ถ.โรจนะ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา 13000
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรม คลาศสิค คามิโอ แอนด์ เซอร์วิส อพาทเม้นท์ พระนครศรีอยุธยา และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0)35 212 535 , call center: 1627 หรือ อีเมล์ reservations@classickameo-ayutthaya.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

 • โรงแรม คามิโอ แกรนด์ - ระยอง

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

  โรงแรม คามิโอ แกรนด์ ระยอง

  305/14 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรม คามิโอ แกรนด์ ละสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0)38 621 626 , call center: 1627 หรือ อีเมล์: reservations@kameogrand-rayong.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

 • โรงแรม แคนทารี โคราช - นครราชสีมา

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

  โรงแรม แคนทารี โคราช

  899 1-2 ถนน มิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรม แคนทารี โคราช และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0)44 353 011-2 , CALL CENTRE: 1627 หรือ อีเมล์: reservations@kantaryhotel-korat.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

 • โรงแรม แคนทารี กบินทร์บุรี - ปราจีนบุรี

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

  โรงแรม แคนทารี กบินทร์บุรี

  349, 349 /2 หมู่ที่8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี, ประเทศไทย, 25240
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรม แคนทารี กบินทร์บุรี และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0)37 282 699, call center: 1627 หรือ อีเมล์: reservations@kantaryhotel-kabinburi.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

 • โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่ - เชียงใหม่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

  โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่

  44, 44/1-4 ถนน นิมมานเหมินทร์ ซอย 12 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0)53 222 111,call center: 1627 หรือ อีเมล์: reservations@kantaryhills-chiangmai.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

 • โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง - ระยอง

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

  โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง

  50,50/2 ถนนเลียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000.
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0)38 804 844 ,call center : 1627 หรืออีเมล์: reservations@kantarybay-rayong.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

 • โรงแรมแคนทารี่ อยุธยา - อยุธยา

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

  โรงแรมแคนทารี่ อยุธยา

  168 หมู่ 1 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมแคนทารี่ อยุธยา และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0)35 337 177 ,call center: 1627 หรืออีเมล์:reservations@kantaryhotel-ayutthaya.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

 • โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา - ชลบุรี

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

  โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา

  17/2, 17/3 ซอยเจิมจอมพล 1 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0)38 771 365 ,call center : 1627 หรือ อีเมล์: reservations@kantarybay-sriracha.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

 • โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก - พังงา

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

  โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก

  64, 65, ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า พังงา 82220
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0)76 584 700 ,call center: 1627 หรือ อีเมล์:reservations@kantarybeach-khaolak.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

 • โรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต - ภูเก็ต

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

  โรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต

  31/11 หมู่ 8, ถนนศักดิเดช , แหลมพันวา, ภูเก็ต, ประเทศไทย, 83000
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0)76 391 514 ,call center: 1627 หรือ อีเมล์: reservations@kantarybay-phuket.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

 • โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต - ภูเก็ต

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

  โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต

  27, 27/2, หมู่ 8 ถนนศักดิเดช, ตำบล วิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต 83000
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0)76 391 123-5 ,call center: 1627 หรือ อีเมล์: enquiries@capepanwa.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

 • โรงแรม เคป ศรีราชา - ชลบุรี

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

  โรงแรม เคป ศรีราชา

  เลขที่ 35/1 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ประเทศไทย
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรม เคป ศรีราชา และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0)38 314 288 ,call center: 1627 หรือ อีเมล์: reservations@caperacha.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

 • โรงแรมเคปเฮ้าส์ ซอยหลังสวน - กรุงเทพ

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

  โรงแรมเคปเฮ้าส์ ซอยหลังสวน

  43 ถนน หลังสวน แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมเคปเฮ้าส์ ซอยหลังสวน และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0)2658 7444 , call center: 1627 หรือ อีเมล์: sales@capehouse.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563

 • โรงแรมบ้านทองอยู่ เดอะแลนด์มาร์ค - เชียงใหม่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรมบ้านทองอยู่ เดอะแลนด์มาร์ค

  91 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก กรุณากรอกโค้ดโปรโมชั่น" BTU87D54" ผ่านช่องทาง www. banthongu.com เพื่อรับส่วนลด

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โค้ดโปรโมชั่นสำหรับจองห้องพักตรงผ่านช่องทาง www. banthongu.com เพื่อรับส่วนลด เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมบ้านทองอยู่ เดอะแลนด์มาร์ค และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+ 66 (8) 76 561 499 หรืออีเมล์: info@banthongu.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรมในเครือฟอร์จูน

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรมในเครือฟอร์จูน

  • โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม

  • โรงแรม ฟอร์จูน วิวโขง

  • โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ

  • โรงแรม ฟอร์จูน ดี แม่สอด

  • โรงแรม ฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา

  • โรงแรม ฟอร์จูน ดี พลัส เขาใหญ่

  • โรงแรม ฟอร์จูน ดี เลย

  • โรงแรม แกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช

  • โรงแรม ฟอร์จูน บุรีรัมย์

  • โรงแรม ฟอร์จูน ดี พิษณุโลก

  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก เท่านั้น รับส่วนลด 15 % สำหรับอาหาร เท่านั้น

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นโค้ดนี้สำหรับสำรองจองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับอาหารเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมในเครือฟอร์จูน และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 02 088 6933 อีเมล์: info@fortunehotelgroup.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • ม่อนฟ้าใส โฮม รีสอร์ท - เชียงราย

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  ม่อนฟ้าใส โฮม รีสอร์ท

  758 ถนนเพชรเกษมชะอำ เพชรบุรี, 76120, ประเทศไทย
  กรุณาใส่โปรโมชั่นโค้ด" MFSXLION" ผ่าน www.mohnfahsai.com เพื่อรับส่วนลด

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นโค้ดนี้สำหรับสำรองจองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • ม่อนฟ้าใส โฮม รีสอร์ท และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 053-776 129 หรืออีเมล์: mohnfahsai@gmail.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • บาบา บีช คลับ หัวหิน ชะอำ ลักชัวรี พูลวิลลา บาย ศรีพันวา - เพชรบุรี

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  บาบา บีช คลับ หัวหิน ชะอำ ลักชัวรี พูลวิลลา บาย ศรีพันวา

  758 ถนนเพชรเกษมชะอำ เพชรบุรี, 76120, ประเทศไทย
  กรุณาสำรองจองห้องพักผ่านช่องทาง http://bit.ly/bbh_privilege_lion_air เพื่อรับส่วนลด 49%

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองจองห้องพักผ่านช่องทาง http://bit.ly/bbh_privilege_lion_air เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • บาบา บีช คลับ หัวหิน ชะอำ ลักชัวรี พูลวิลลา บาย ศรีพันวา และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 76-371000 หรืออีเมล์: huahin@bababeachclub.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • บาบา บีช คลับ ภูเก็ต ลักชัวรี พูล วิลลา โฮเต็ล บาย ศรีพันวา - พังงา

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  บาบา บีช คลับ ภูเก็ต ลักชัวรี พูล วิลลา โฮเต็ล บาย ศรีพันวา

  88/8 หมู่ 5 ต. โคกกลอย อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา 82140 ประเทศไทย
  กรุณาสำรองจองห้องพักผ่านช่องทาง http://bit.ly/bbp_privilege_lion_air เพื่อรับส่วนลด 49%

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองจองห้องพักผ่านช่องทาง http://bit.ly/bbp_privilege_lion_air เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • บาบา บีช คลับ ภูเก็ต ลักชัวรี พูล วิลลา โฮเต็ล บาย ศรีพันวา และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 76-371000 หรืออีเมล์: phuket@bababeachclub.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • ศรีพันวา ภูเก็ต - ภูเก็ต

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  ศรีพันวา ภูเก็ต

  88 หมู่ 8 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ประเทศไทย
  กรุณาสำรองจองห้องพักผ่านช่องทาง http://bit.ly/spw_privilege_lion_air เพื่อรับส่วนลด 35%

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองจองห้องพักผ่านช่องทาง http://bit.ly/spw_privilege_lion_air เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • ศรีพันวา ภูเก็ต และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 76-371000 หรืออีเมล์: chill@sripanwa.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • เดอะ กี รีสอร์ท แอนด์ สปา - ภูเก็ต

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  เดอะ กี รีสอร์ท แอนด์ สปา

  152/1 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต 83150
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองจองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • เดอะ กี รีสอร์ท แอนด์ สปา และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 76 335 888 หรืออีเมล์: rsvn@thekeeresort.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • เดอะพาวิลเลี่ยนส์ ภูเก็ต - ภูเก็ต

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ก.พ. - 31 ต.ค. 2563

  เดอะพาวิลเลี่ยนส์ ภูเก็ต

  31/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110
  กรุณาใส่โปรโมชั่นโค้ด " THAIRPAV" ผ่าน www.pavilionshotels.com/phuket เพื่อรับส่วนลด

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นโค้ดนี้สำหรับสำรองห้องพักผ่านwww.pavilionshotels.com/phuket เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • เดอะพาวิลเลี่ยนส์ ภูเก็ต และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 76317 600 หรืออีเมล์: reservation.puket@pavilionshotels.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ก.พ. - 31 ต.ค. 2563

 • เดวา ภูเก็ต รีสอร์ท - ภูเก็ต

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  เดวา ภูเก็ต รีสอร์ท

  65 หมู่ 1 สาคู อำเภอ ถลาง ภูเก็ต 83110
  กรุณากรอกโค้ดโปรโมชั่น " lionVIP " ผ่าน www.dewaphuketresort.com เพื่อรับส่วนลด รับส่วนลด 30% สำหรับสปาเมนูอลาคาส รับส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เท่านั้น

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองจองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสปาเมนูอลาคาสเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • เดวา ภูเก็ต รีสอร์ท และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 076-371 600, 076-333 292 หรืออีเมล์: hotel@peachgroup.co.th

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • พีช บลอสซั่ม รีสอร์ต - ภูเก็ต

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  พีช บลอสซั่ม รีสอร์ต

  2 ถนนแหลมไทร แขวงกะรน เขตเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพัก จากราคาเต็มหน้าเว็บไซต์ รับส่วนลด 10 % สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รับส่วนลด 10% สำหรับสปา (ยกเว้นแพคเกจสปา)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองจองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เท่านั้น

  • โปรโมชั่นสำหรับสปา (ยกเว้นแพคเกจสปา)

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นวันที่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 2563 และ 21 -31 ธ.ค. 2563)

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมพีช บลอสซั่ม รีสอร์ต และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 076-371 600, 076-333 292 หรืออีเมล์: hotel@peachgroup.co.th

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรมพีชฮิลล์ รีสอร์ท - ภูเก็ต

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรมพีชฮิลล์ รีสอร์ท

  2 ถนนแหลมไทร แขวงกะรน เขตเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพัก จากราคาเต็มหน้าเว็บไซต์ รับส่วนลด 10 % สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รับส่วนลด 10% สำหรับสปา (ยกเว้นแพคเกจสปา)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองจองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เท่านั้น

  • โปรโมชั่นสำหรับสปา (ยกเว้นแพคเกจสปา)

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นวันที่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 2563 และ 21 -31 ธ.ค. 2563)

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมพีชฮิลล์ รีสอร์ท และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 076-371-600, 076-333 292 หรืออีเมล์: hotel@peachgroup.co.th

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • อันดามันคาเนเซีย รีสอร์ท แอนด์ สปา - ภูเก็ต

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  อันดามันคาเนเซีย รีสอร์ท แอนด์ สปา

  212 ถนนโคกโตนด, กะตะ, ตำบลกะรน ,อำเภอเมือง, กะตะ, อำเภอเมืองภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย, 83100
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพัก จากราคาเต็มหน้าเว็บไซต์ รับส่วนลด 10 % สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รับส่วนลด 10% สำหรับสปา (ยกเว้นแพคเกจสปา)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองจองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นวันที่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 2563 และ 21 -31 ธ.ค. 2563)

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมอันดามันคาเนเซีย รีสอร์ท แอนด์ สปา และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 76 333 432-3 หรืออีเมล์: hotel@phuketcannacia.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรม โฮเทล ไอคอน แบงคอก - กรุงเทพ

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรม โฮเทล ไอคอน แบงคอก

  เลขที่ 49 ซอยสุขุมวิท2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  รับส่วนลด 20 % สำหรับห้องพัก (รวมอาหารเช้า) รับส่วนลด 20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองจองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นวันที่ 24 ม.ค.- 2 ก.พ. 2563 และ 25-31 ธ.ค. 2563 คิดค่าห้องเพิ่ม 800 บาท/คืน)

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรม ครอสทูไวบ์ บางกอก สุขุมวิท และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 02 656 9797 หรือ อีเมล์:rsvn@hoteliconbangkok.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรม ครอสทูไวบ์ บางกอก สุขุมวิท - กรุงเทพ

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรม ครอสทูไวบ์ บางกอก สุขุมวิท

  10,20 สุขุมวิท 52 แขวงพระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพ 10260
  กรุณากรอกโค้ดโปรโมชั่น" X2VBSXLION " ผ่านช่องทาง www. x2vibe.com/hotel/bangkok เพื่อรับส่วนลด

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โค้ดโปรโมชั่นสำหรับห้องพักตรงผ่านช่องทาง www. x2vibe.com/hotel/bangkok เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรม ครอสทูไวบ์ บางกอก สุขุมวิท และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-331-9091 หรืออีเมล์: book.suk@x2vibe.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรมเดอะวิงค์ บูทีค โฮเทล - กระบี่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรมเดอะวิงค์ บูทีค โฮเทล

  888/8 ม.2 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150
  รับส่วนลด 50 % สำหรับห้องพักดีลักซ์

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักดีลักซ์เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมเดอะวิงค์ บูทีค โฮเทล และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0) 95 649 9789 หรืออีเมล์: charif@amantragroups.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรมอมันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา - กระบี่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรมอมันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา

  296 ม.6 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150
  รับส่วนลด 50 % สำหรับห้องพักบีชฟรอนท์พูลวิลล่า

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักบีชฟรอนท์พูลวิลล่าเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมอมันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0) 95 649 9789 หรืออีเมล์: charif@amantragroups.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรมอมันตรา แลควิว รีสอร์ท - กระบี่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรมอมันตรา แลควิว รีสอร์ท

  87 ม.3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150
  รับส่วนลด 50 % สำหรับห้องพักดีลักซ์ติดระเบียง

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักดีลักซ์พร้อมระเบียงเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมอมันตรา แลควิว รีสอร์ท และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0) 95 649 9789 หรืออีเมล์: charif@amantragroups.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • เดอะสมอลล์โฮเทล กระบี่ - กระบี่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  เดอะสมอลล์โฮเทล กระบี่

  167 หมู่ 3 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
  กรุณากรอกโปรโมชั่นโค้ด " SMLKLION20" ผ่าน www.thesmallhotelgroup.com/krabi เพื่อรับส่วนลด

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นโค้ดนี้สำหรับสำรองจองห้องพักผ่าน www.thesmallhotelgroup.com/krabi เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • เดอะสมอลล์โฮเทล กระบี่ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0)75-661-590-2 หรืออีเมล์: info@thesmallhotelgroup.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรมอ่าวนาง เมาน์เท็น วิว - กระบี่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรมอ่าวนาง เมาน์เท็น วิว

  680 ซอย 11/1 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
  กรุณากรอกโปรโมชั่นโค้ด " AMVLION20" ผ่านwww.aonangmountainview.com เพื่อรับส่วนลด

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นโค้ดนี้สำหรับสำรองจองห้องพักผ่าน www.aonangmountainview.com เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมอ่าวนาง เมาน์เท็น วิว และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66(0) 75 656 550-1 หรืออีเมล์: info@aonangmountainview.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • กระบี่ ลา พลาญ่า รีสอร์ท - กระบี่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  กระบี่ ลา พลาญ่า รีสอร์ท

  143 หมู่ 3 ตำบลอ่าวนางอำเภอเมือง หวัดกระบี่ 81000
  กรุณากรอกโปรโมชั่นโค้ด " KLPLION20" ผ่าน www.krabilaplaya.com เพื่อรับส่วนลด

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นโค้ดนี้สำหรับสำรองจองห้องพักผ่าน www.krabilaplaya.com เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • กระบี่ ลา พลาญ่า รีสอร์ท และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0) 7563 7015-20 หรืออีเมล์: info@krabilaplaya.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • ลันตาวิลเลจ รีสอร์ท - กระบี่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  ลันตาวิลเลจ รีสอร์ท

  38/2 หมู่ 2 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ประเทศไทย 81150
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองจองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นสำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • ลันตาวิลเลจ รีสอร์ท และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0) 656 696 965 หรืออีเมล์: info@lantavillage.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา - กระบี่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา

  139 หมู่ 8 เกาะลันตา กระบี่ 81150
  รับส่วนลด 15% สำหรับห้องพัก รับส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองจองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นสำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 075 607 400 หรืออีเมล์: resv@rawiwarin.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรม เมลาตี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย - สุราษฏร์ธานี

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรม เมลาตี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย

  9/99 หมู่ 5 บ่อผุด หาดท้องสน เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี 84320
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก (รวมอาหารเช้า) รับส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ห้องอาหารThe View และKan Sak Thong รับส่วนลด 10% สำหรับ Melati สปา (เมนูปกติ)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองจองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั้นนี้สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ห้องอาหารThe View และKan Sak Thong เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับMelati สปา (เมนูปกติ) เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ฟรีอัพเกรด สำหรับลูกค้าที่จองห้องพักระหว่างวันที่ 2 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2563 และ 5 ต.ค. – 20 ธ.ค. 2563 (ราคาขึ้นอยู่กับ จำนวนห้องว่างและวันที่เข้าพัก) www.melatiresort.com
  เงื่อนไขการอัพเกรดห้องพักขึ้นอยู่กับห้องว่าง และข้อกำหนดของโรงแรมฯ

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรม เมลาตี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 944 5414 ต่อ111,112 หรืออีเมลล์: bkkrsvn@melatiresort.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรม เฉวงรีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท เกาะสมุย - สุราษฏร์ธานี

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรม เฉวงรีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท เกาะสมุย

  155/4 หาดเฉวง บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี 84320
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก (รวมอาหารเช้า) รับส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ห้องอาหาร Chom Talay และ Red Snapper Bar & Grill รับส่วนลด 10% สำหรับ The Escape สปา (เมนูปกติ)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองจองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั้นนี้สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ห้องอาหาร Chom Talay และ Red Snapper Bar & Grill เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับ The Escape สปา (เมนูปกติ) เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ฟรีอัพเกรด สำหรับลูกค้าที่จองห้องพักระหว่างวันที่ 2 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2563 และ 5 ต.ค. – 20 ธ.ค. 2563 (ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างและวันที่เข้าพัก)
  www.chawengregent.com เงื่อนไขการอัพเกรดห้องพักขึ้นอยู่กับห้องว่างและข้อกำหนดของโรงแรมฯ

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรม เฉวงรีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท เกาะสมุย และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 944 5414 ต่อ111,112 หรืออีเมล์: bkkreservation@chawengregent.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง - กระบี่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง

  186 ม.3 อ่าวนางซอย 8 หาดอ่าวนาง เมืองอ่าวนาง กระบี่ 81180
  กรุณากรอกโปรโมชั่นโค้ด " DHRTHLION" ผ่าน www.deevanaplazakrabi.com เพื่อรับส่วนลด

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นโค้ดนี้สำหรับสำรองจองห้องพักผ่าน www.deevanaplazakrabi.com เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

  • โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนางและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 075-639999,+66 632 9474-5 หรืออีเมลล์: rsvn@deevanaplazakrabi.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรมดีวาน่า กระบี่ รีสอร์ท - กระบี่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรมดีวาน่า กระบี่ รีสอร์ท

  90 ม.3 อ่าวนางซอย 8 หาดอ่าวนาง เมืองอ่าวนาง กระบี่ 81180
  กรุณากรอกโปรโมชั่นโค้ด " DHRTHLION" ผ่าน www.deevanahotels.com/deevanakrabiresort เพื่อรับส่วนลด

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นโค้ดนี้สำหรับสำรองจองห้องพักผ่าน www.deevanahotels.com/deevanakrabiresort เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เพื่อรับส่วนลดสำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

  • โรงแรมดีวาน่า กระบี่ รีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 075-639986 ,+66 632 9474-5 หรืออีเมลล์: rsvn@deevanakrabiresort.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรมรีเซ็นต้า สไตล์ ภูเก็ตทาวน์ - ภูเก็ต

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรมรีเซ็นต้า สไตล์ ภูเก็ตทาวน์

  10/1 ถ.รัตนโกสินทร์ 200ปี ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
  กรุณาใส่โปรโมชั่นโค้ด " DHRTHLION" ผ่าน www.recentahotels.com เพื่อรับส่วนลด

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นโค้ดนี้สำหรับสำรองจองห้องพักผ่าน www.recentahotels.com เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เพื่อรับส่วนลดสำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

  • โรงแรมรีเซ็นต้า สไตล์ ภูเก็ตทาวน์และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 076-214344 หรืออีเมลล์: rsvn@recentahotels.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรมรีเซ็นต้า สวีท ภูเก็ต สวนหลวง - ภูเก็ต

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรมรีเซ็นต้า สวีท ภูเก็ต สวนหลวง

  60/80 ถ.เจ้าฟ้า-สวนหลวง ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
  กรุณาใส่โปรโมชั่นโค้ด " DHRTHLION" ผ่านwww.recentahotels.com เพื่อรับส่วนลด

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นโค้ดนี้สำหรับสำรองจองห้องพักผ่าน www.recentahotels.com เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เพื่อรับส่วนลดสำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

  • โรงแรมรีเซ็นต้า สวีท ภูเก็ต สวนหลวงและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 076-201 000 หรืออีเมล:rsvn@recentahotels.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรมรามาด้า บายวินด์แฮม ภูเก็ต ดีวาน่า ป่าตอง - ภูเก็ต

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรมรามาด้า บายวินด์แฮม ภูเก็ต ดีวาน่า ป่าตอง

  45/1 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
  กรุณาใส่โปรโมชั่นโค้ด" DHRTHLION" ผ่าน www.ramadaphuketdeevana.com
  เพื่อรับส่วนลดรับส่วนลด 20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์


  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นโค้ดนี้สำหรับสำรองจองห้องพักผ่าน www.ramadaphuketdeevana.com เท่านั้น

  • โปรโมชั่นส่วนลด20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เพื่อรับส่วนลดสำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

  • โรงแรมรามาด้า บายวินด์แฮม ภูเก็ต ดีวาน่า ป่าตองและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 076-207500 หรืออีเมล์: rsvn@ramadaphuketdeevana.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง - ภูเก็ต

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง

  239/14 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
  กรุณาใส่โปรโมชั่นโค้ด " DHRTHLION" ผ่าน www.deevanaplazaphuket.com
  เพื่อรับส่วนลดรับส่วนลด 20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์


  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นโค้ดนี้สำหรับสำรองจองห้องพักผ่าน www.deevanaplazaphuket.com เท่านั้น

  • โปรโมชั่นส่วนลด20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เพื่อรับส่วนลดสำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

  • โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตองและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 076-341414-5 หรืออีเมล์:info@deevanapatong.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรมดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา - ภูเก็ต

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรมดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา

  43/2 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
  กรุณาใส่โปรโมชั่นโค้ด" DHRTHLION" ผ่าน www.deevanapatong.com
  เพื่อรับส่วนลดรับส่วนลด 20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์


  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นโค้ดนี้สำหรับสำรองจองห้องพักผ่าน www.deevanapatong.com เท่านั้น

  • โปรโมชั่นส่วนลด20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เพื่อรับส่วนลดสำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

  • โรงแรมดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปาและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 076-341414-5 หรืออีเมล์:info@deevanapatong.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท - อุบลราชธานี

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท

  68 หมู่ 7 บ้านห้วยหมากใต้ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
  รับส่วนลด 50 % สำหรับห้องสุพีเรีย ริเวอร์

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองจองห้องพักสุพีเรีย ริเวอร์วิวเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 45 351 174-6 , +66 81-860-5905 หรืออีเมล์: tohsang@tohsang.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรม ครอสทูไวบ์ บางกอก สุขุมวิท - กรุงเทพ

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรม ครอสทูไวบ์ บางกอก สุขุมวิท

  10,20 สุขุมวิท 52 แขวงพระโขนง เขต คลองเตยกรุงเทพ 10260
  กรุณากรอกโค้ดโปรโมชั่น" X2VBSXLION " ผ่านช่องทาง www. x2vibe.com/hotel/bangkok เพื่อรับส่วนลด

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โค้ดโปรโมชั่นสำหรับห้องพักตรงผ่านช่องทาง www. x2vibe.com/hotel/bangkok เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรม ครอสทูไวบ์ บางกอก สุขุมวิทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-331-9091 หรืออีเมล์: book.suk@x2vibe.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • ต้นอ้อ แกรนด์ โฮเทล - สงขลา

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  ต้นอ้อ แกรนด์ โฮเทล

  12/12 ถ.คลองเตยพัฒนา 1 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  รับส่วนลดพิเศษสำหรับห้องพัก Deluxe และ Deluxe Conner (รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพัก Deluxe และ Deluxe Conner(รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน) เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • ต้นอ้อ แกรนด์ โฮเทลและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0) 74 555 599 หรือ อีเมล์: rsvn@tonaoigrandhotel.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • ทับวารินทร์ รีสอร์ท - ตรัง

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  ทับวารินทร์ รีสอร์ท

  140/2 ถ.โรงเรียน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • ทับวารินทร์ รีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (8) 18 943 585 หรืออีเมล์: sale@thapwarin.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรมพีเอส ศรีภู - สงขลา

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรมพีเอส ศรีภู

  1 ม.1 ซอย พีเอสศรีภู ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  รับส่วนลด 5 % สำหรับห้องพักเตียงเดี่ยวและเตียงคู่

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมพีเอส ศรีภูและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร:+66 (6) 40 396 643, +66 (9) 45 904 627 หรืออีเมล์: pssriphuhotel@gmail.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • พราวภูฟ้ารีสอร์ท - เชียงใหม่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 2 มกราคม - 28 ธันวาคม 2563

  พราวภูฟ้ารีสอร์ท

  97/5 หมู่ 1 ต.โปงแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก ลดราคาจากราคาเต็มจากหน้าเว็บไซต์โรงแรม

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง

  • พราวภูฟ้า รีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0) 53 879 389, +66 (8) 1647 7437 หรืออีเมล์: relax@proundphufah.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 2 มกราคม - 28 ธันวาคม 2563

 • ภูดาหลา เรสซิเด้นเซส - กระบี่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  ภูดาหลา เรสซิเด้นเซส

  216 หมู่ 3 ถ.คลองแห้ง ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81180
  รับส่วนลด 70 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • ภูดาหลา เรสซิเด้นเซสและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (8) 1859 1325 หรือ อีเมล์: sales@phudahla.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต - ภูเก็ต

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต

  42 ถนนมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
  รับส่วนลด 15 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ตและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0)76 211 044 หรืออีเมล์: reservations@pearlhotel.co.th

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • นาวาน่า เนเจอร์ เอสเคป พัทยา - ชลบุรี

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  นาวาน่า เนเจอร์ เอสเคป พัทยา

  558 นาเกลือ ซอย 10 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  กรุณากรอกโค้ดโปรโมชั่น " lionair " ผ่านช่องทาง www.navana–resort.com เพื่อรับส่วนลด

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักพร้อมกรอกโปรโมชั่นโค้ด " lionair " ผ่านช่องทาง www.navana–resort.com

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง

  • นาวาน่า เนเจอร์ เอสเคป พัทยาและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0) 38 119 100 หรืออีเมล์: stay@navana – resort.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • มายาเล บีช รีสอร์ท - ตรัง

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  มายาเล บีช รีสอร์ท

  140/2 ถ.โรงเรียน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • มายาเล บีช รีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (8) 18 943 585 หรืออีเมล์: sale@thapwarin.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • ลิม่า ดูว่า รีสอร์ท (หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด) - ระยอง

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 3 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2563

  ลิม่า ดูว่า รีสอร์ท

  97/8 หมู่ 4 ตำบลเพ อ.เมือง ระยอง จ.ระยอง 21150
  กรุณาแจ้งโปรโมชั่นโค้ด ‘’ Lionair ‘’ทางโทรศัพท์: 02-129-1140-42 หรือ อีเมล: reservation@limasamed.com
  เพื่อรับส่วนลด (รวมอาหารเช้าและเรือสปีดโบ๊ท)


  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักพร้อมกรอกโปรโมชั่นโค้ด "Lionair" ทางโทรศัพท์: 02-129-1140-42 หรืออีเมล: reservation@limasamed.com (รวมอาหารเช้า และSpeed boat ) เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง

  • ลิม่า ดูว่า รีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-129-1140-42 หรืออีเมล์: reservation@limasamed.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 3 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2563

 • ลิม่า โคโค่ รีสอร์ท (อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด) - ระยอง

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 3 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2563

  ลิม่า โคโค่ รีสอร์ท

  40/1 หมู่ 4 ตำบลเพ อ.เมือง ระยอง จ.ระยอง 21150
  กรุณาแจ้งโปรโมชั่นโค้ด ‘’ Lionair ‘’ทางโทรศัพท์: 02-129-1140-42 หรือ อีเมล: reservation@limasamed.com
  เพื่อรับส่วนลด(รวมอาหารเช้าและเรือเฟอร์รี่ )


  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักพร้อมกรอกโปรโมชั่นโค้ด "Lionair" ทางโทรศัพท์: 02-129-1140-42 หรือแจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ทางอีเมล: reservation@limasamed.com (รวมอาหารเช้าและเฟอร์รี่) เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง

  • ลิม่า โคโค่ รีสอร์ท และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-129-1140-42 หรืออีเมล์: reservation@limasamed.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 3 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2563

 • ลิม่า เบลล่า รีสอร์ท (หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด) - ระยอง

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 3 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2563

  ลิม่า เบลล่า รีสอร์ท

  97/6 หมู่ 4 ตำบลเพ อ.เมือง ระยอง จ.ระยอง 21160
  กรุณาแจ้งโปรโมชั่นโค้ด‘’ Lionair ‘’ทางโทรศัพท์: 02-129-1140-42 หรือ อีเมล: reservation@limasamed.com
  เพื่อรับส่วนลด (รวมอาหารเช้าและเรือสปีดโบ๊ท )


  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักพร้อมกรอกโปรโมชั่นโค้ด "Lionair" ทางโทรศัพท์: 02-129-1140-42 หรืออีเมล์: reservation@limasamed.com (รวมอาหารเช้า และเรือสปีดโบ๊ท ) เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง

  • ลิม่า เบลล่า รีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-129-1140-42 หรืออีเมล์: reservation@limasamed.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 3 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2563

 • ลำปางกรีนการ์เด้นรีสอร์ท - ลำปาง

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  ลำปางกรีนการ์เด้นรีสอร์ท

  436 หมู่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมือง ลำปาง 52100
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 7 วันหลังจากวันเดินทาง

  • ลำปางกรีนการ์เด้นรีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.+66 (0) 54 250 499 หรือ อีเมล์ : greengardenresort.lampang@gmail.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • คาริน่า รีสอร์ท - เชียงใหม่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  คาริน่า รีสอร์ท

  185/1 หมู่ 8 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
  รับส่วนลด 15 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • คาริน่า รีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.+66 (8) 63 611 811 หรืออีเมล์: reservation.karinaresort@gmail.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรมเซ็นทารา อาซัวร์ พัทยา - ชลบุรี

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 5 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2563

  โรงแรมเซ็นทารา อาซัวร์ พัทยา

  198/31 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  รับส่วนลด 15 % สำหรับห้องพัก ลดราคาจากราคาเต็มจากหน้าเว็บไซต์โรงแรมเท่านั้น

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 - 14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมเซ็นทารา อาซัวร์ พัทยาและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-3308-3333 หรืออีเมล์: cap@chr.co.th

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 5 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2563

 • อ่าวนาง ภูเภตรา รีสอร์ท - กระบี่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  เฌอแตม ตรัง

  521 หมู่ 2 ซอย 11 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง กระบี่ 81000
  รับส่วนลด 65 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับจองห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • อ่าวนาง ภูเภตรา รีสอร์ท และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. +66 (0) 75 626 666 หรือ อีเมล์: e-mail : info@aonangphupetra.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • บลูอิเลฟเฟ่น - ภูเก็ต

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มีนาคม - 30 พฤศจิกายน 2563

  บลูอิเลฟเฟ่น

  96 ถนน กระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
  ฟรีเครื่องดื่มต้อนรับ

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • รับฟรีเครื่องดื่มต้อนรับเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • บลูเอเลเฟ่นท์ สาขาภูเก็ตและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 (0) 7 6354 355-7 หรืออีเมล์: phuket@blueelephant.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มีนาคม - 30 พฤศจิกายน 2563

 • ร้านอาหารบาสเซอรี่ ภูเก็ต โดย บลูอิเลฟเฟ่น - ภูเก็ต

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มีนาคม - 30 พฤศจิกายน 2563

  ร้านอาหารบาสเซอรี่

  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า ชั้น 3 ห้องเลขที่ 304 ตำบล วิชิต ภูเก็ต 83000
  รับส่วนลด 30 % สำหรับอาหาร (ยกว้นเครื่องดื่ม)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • รับส่วนลด 30 % สำหรับอาหาร (ฟรีเครื่องดื่มต้อนรับ) เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • ร้านอาหารบลูเอเลเฟ่นท์ สาขาภูเก็ตและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 (0) 7 6354 355-7 หรืออีเมล์: phuket@blueelephant.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มีนาคม - 30 พฤศจิกายน 2563

 • ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ - กรุงเทพ

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มีนาคม - 30 ธันวาคม 2563

  ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์

  1589 ถนนสุขุมวิท พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  รับส่วนลด 10 % สำหรับเครื่องดื่มค็อกเทล

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นสำหรับเครื่องดื่มค็อกเทล ที่ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับงานจัดเลี้ยงและสัมมนา

  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. + 66 (8) 06 294 624

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มีนาคม - 30 ธันวาคม 2563

 • เมลติ้ง พอท - กรุงเทพ

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มีนาคม - 30 ธันวาคม 2563

  เมลติ้ง พอท

  5/5 Sukhumvit 69-69/1 ,ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  รับส่วนลด 10 % สำหรับอาหาร (อะลาคาร์ท เมนู)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นสำหรับอาหารที่เมลติ้ง พอทเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับงานจัดเลี้ยงและสัมมนา

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • เมลติ้ง พอท และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-178-0077 หรืออีเมล์: info@beathotelbangkok.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มีนาคม - 30 ธันวาคม 2563

 • ซีเอโล สกายบาร์แอนด์เรสเตอรองท์ - กรุงเทพ

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มีนาคม - 30 ธันวาคม 2563

  ซีเอโล สกายบาร์แอนด์เรสเตอรองท์

  1595/500 ถนนสุขุมวิท พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  รับส่วนลด 10 % สำหรับอาหารอะลาคาร์ท เมนู

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นสำหรับอาหาร (อะลาคาร์ท เมนู) ที่ซีเอโล สกายบาร์แอนด์เรสเตอรองท์พอทเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับงานจัดเลี้ยงและสัมมนา

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • ซีเอโล สกายบาร์แอนด์เรสเตอรองท์ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-348-9100 , + 66 (8) 19 164 270 หรืออีเมล์: reservation@cieloskybar.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มีนาคม - 30 ธันวาคม 2563

 • โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ - กรุงเทพ

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฏาคม 2563

  โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

  559 ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
  กรุณาสำรองจองห้องอาหารผ่านช่องทาง http://bit.ly/39K9k3c เพื่อรับส่วนลด รับส่วนลด 50% สำหรับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ (จันทร์ - ศุกร์) และซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ (ศุกร์ - เสาร์) ที่ห้องอาหารเบอร์เคลีย์ ไดนิ่ง รูม รับส่วนลด 50% สำหรับติ่มซำบุฟเฟ่ต์ ที่ห้องอาหารเดอะมัลเบอร์รี่ ไชนิส คูซีน (Mulberry Chinese Cuisine) รับส่วนลด 50% สำหรับอาหารญี่ปุ่น ที่ห้องอาหารนาฮานะ เจแปนนีส ชูชิบาร์ (Na Ha Na Japanese sushi bar)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองจองห้องอาหารผ่านช่องทาง http://bit.ly/Lionair20 เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ (จันทร์ - ศุกร์) และซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์ (ศุกร์ - เสาร์) ที่ห้องอาหารเบอร์เคลีย์ ไดนิ่ง รูมเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับห้องอาหารเดอะมัลเบอร์รี่ (Mulberry Chinese Cuisine) สำหรับบุฟเฟ่ต์ติ่มซำ เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับห้องอาหารนาฮานะ เจแปนนีส ชูชิบาร์ (Na Ha Na Japanese sushi bar) สำหรับบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่น เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้อาจมีบางวันห้องอาหารงดให้บริการ

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 1 - 2 วันก่อนการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0) 2 309 9999 หรืออีเมล์: diningroom@berkeleyhotel.co.th

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฏาคม 2563

 • โรงคั่วกาแฟคาลิโก้ - สุราษฎร์

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  โรงคั่วกาแฟคาลิโก้

  51/1 ม.8 ถ.สุราษฎร์-ตะกั่วป่า 401 เขาสก อ.พนม จ.สุราษฎร์ 84250
  รับส่วนลด 10 % สำหรับทุกเมนู

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นสำหรับทุกเมนูเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงคั่วกาแฟคาลิโก้ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. + 66 (9) 36 156 511 หรืออีเมล์: caligocoffeefactory@gmail.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา - ภูเก็ต

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา

  40/5 ถนนชนะเจริญ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
  รับส่วนลด 30 % ที่ห้องอาหารอะมอร์ (Amor Restaurant) สำหรับอาหาร รับส่วนลด 30% ที่ลัวร์ ล็อบบี้ บาร์ (LUA Lobby Bar) สำหรับเค้ก เบเกอรี่ และ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รับส่วนลด 30% ที่เอสเทรอลาร์ สกาย เลาจน์( ESTRELA SKY LOUNGE) ไม่รวมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รับส่วนลด 30% ที่สปา ลิทิเซีย ( LETICIA SPA)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับอาหาร ที่ห้องอาหารอะมอร์ (Amor Restaurant) เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับ เค้ก เบเกอรี่ และ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ที่ลัวร์ ล็อบบี้ บาร์ (LUA Lobby Bar) เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับ เอสเทรอลาร์ สกาย เลาจน์( ESTRELA SKY LOUNGE) ไม่รวมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับ ที่สปา ลิทิเซีย ( LETICIA SPA) เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองจองห้องอาหารล่วงหน้า

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 76-397-777 หรืออีเมลล์:H9932@ACCOR.COM

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • บ็อกซ์ ออฟฟิศ บาร์ แอนด์ คาเฟ่ ณ โรงแรมปรินซ์ เธียเตอร์ เฮอริเทจ สเตย์ - กรุงเทพ

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  บ็อกซ์ ออฟฟิศ บาร์ แอนด์ คาเฟ่ ณ โรงแรมปรินซ์ เธียเตอร์ เฮอริเทจ สเตย์

  441/1 ถนนเจริญกรุง (สีเวียง) แขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500
  รับส่วนลด 15% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เมื่อมียอดชำระ 300 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองจองได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • บ็อกซ์ ออฟฟิศ บาร์ แอนด์ คาเฟ่ ณ โรงแรมปรินซ์ เธียเตอร์ เฮอริเทจ สเตย์ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 02 090 2858 หรือ อีเมล์: reservation@prayapalazzo.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • ห้องอาหารพระยา ไดนิ่ง - กรุงเทพ

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  ห้องอาหารพระยา ไดนิ่ง

  757/1 ถนนสมเด็จเจ้าพระยาซอย 2 ถนนสมเด็จเจ้าพระยาแขวงบางยี่ขันเขตบางพลัด กรุงเทพ ประเทศไทย 10700
  รับส่วนลด 15% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เมื่อมียอดชำระ 1,500 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองจองได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • ห้องอาหารพระยา ไดนิ่ง และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 02 883 2998 , +66 081 402 8118 หรือ อีเมล์: reservation@prayapalazzo.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท - กระบี่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท

  200 หมู่ 3 หนองทะเล อำเภอเมือง กระบี่ 81180
  รับส่วนลด 10% สำหรับแพ็คเกจสปีดโบ๊ท รับส่วนลด 15% สำหรับอาหารที่ห้องอาหารไวท์โลตัสและห้องอาหารอิตาเลียนเวเนเซีย(ไม่รวมเครื่องดื่ม) รับส่วนลด 15% สำหรับเมนูสปาอะ ลา คาร์ท และแพ็คเกจที่โซ สปา วิท ล็อกซิทาน

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นสำหรับแพ็คเกจสปีดโบ๊ท เท่านั้น

  • โปรโมชั่นสำหรับอาหารที่ห้องอาหารไวท์โลตัสและห้องอาหารอิตาเลียนเวเนเซีย(ไม่รวมเครื่องดื่ม) เท่านั้น

  • โปรโมชั่นสำหรับเมนูสปาอะ ลา คาร์ท และแพ็คเกจที่โซ สปา วิท ล็อกซิทาน

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองจองได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 66 (0) 75-627-800 หรืออีเมล์: h6184-re@SOFITEL.COM

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • ฟอร์ค คาเฟ่ - กรุงเทพ

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  ฟอร์ค คาเฟ่

  10,20 สุขุมวิท 52 แขวงพระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพ 10260
  รับส่วนลด 20 % สำหรับอาหาร (อะลาคาร์ท เมนู)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นสำหรับอาหาร (อะลาคาร์ท เมนู) ที่ โรงแรมครอสทูไวน์ บางกอก สุขุมวิทเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • ฟอร์ค คาเฟ่และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.02-331-9091 หรืออีเมล์: book.suk@x2vibe.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • บลูเอเลเฟ่นท์ - ภูเก็ต

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มีนาคม - 30 พฤศจิกายน 2563

  บลูเอเลเฟ่นท์

  96 ถนน กระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
  รับส่วนลด 25 % สำหรับคลาสเรียนทำอาหาร (จำกัดจำนวน 2 ท่าน)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • รับส่วนลด 25 % สำหรับคลาสเรียนทำอาหาร (จำกัดจำวน 2 ท่าน) เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลดที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • ร้านอาหารบลูเอเลเฟ่นท์ สาขาภูเก็ตและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 (0) 7 6354 355-7 หรืออีเมล์: phuket@blueelephant.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มีนาคม - 30 พฤศจิกายน 2563

 • ไฟล์ท เอ็กซ์พีเรียนซ์ บางกอก - กรุงเทพ

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มีนาคม - 30 ธันวาคม 2563

  ไฟล์ท เอ็กซ์พีเรียนซ์ บางกอก

  อาคารศูนย์การค้า เกตเวย์ เอกมัย เลขที่ 982/22 ชั้น 2 ถนน สุขุมวิท42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
  รับส่วนลด 30 % สำหรับทุกแพ็คเกจบินไฟล์ท ซิมมูเลเตอร์

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นสำหรับแพ็คเกจบินไฟล์ท ซิมมูเลเตอร์เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • ไฟล์ท เอ็กซ์พีเรียนซ์ บางกอกและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-048-9922 หรืออีเมล์: bangkok@flightexperience.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มีนาคม - 30 ธันวาคม 2563

 • เอเลฟเฟ่น พูพูเปเปอร์ พาร์ค - เชียงใหม่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2563

  เอเลฟเฟ่น พูพูเปเปอร์ พาร์ค

  87 หมู่ 10 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  รับส่วนลด 10 % สำหรับบัตรเข้าชม

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • รับส่วนลด 10 % สำหรับบัตรเข้าชมและทดลองทำกระดาษมูลช้างเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลดที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง

  • เอเลฟเฟ่น พูพูเปเปอร์ พาร์คและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66(0) 53 299565,+66(0) 8 1882 6640, +66(0) 9 4004 8485 หรืออีเมล์: sales.poopoopaperpark@gmail.com , sales@poopoopaperpark.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2563

 • อีเลฟเฟ่นท์ แคร์ สมุย จำกัด - สุราษฎร์ธานี

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  อีเลฟเฟ่นท์ แคร์ สมุย จำกัด

  71/3 หมู่ 2 ต.แมน้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
  รับส่วนลด 10 % สำหรับบัตรเข้าชม

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • รับส่วนลด 10 % สำหรับบัตรเข้าชมเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลดที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง

  • อีเลฟเฟ่นท์ แคร์ สมุย จำกัดและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 (0) 8 8828 4242 หรืออีเมล์: reservation@elephantcaresamui.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • สวนดอกไม้ วี ฟลาวเวอร์ วิลเลจ - เชียงใหม่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  สวนดอกไม้ วี ฟลาวเวอร์ วิลเลจ

  ดอนตัน ซอย 10 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  รับส่วนลด 20 % สำหรับบัตรเข้าชม ที่ สวนดอกไม้วี ฟลาวเวอร์ วิลเลจ

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • รับส่วนลด 20 % สำหรับบัตรเข้าชมสวนดอกไม้ ที่ สวนได้ไม้วี ฟลาวเวอร์ วิลเลจเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่ต้องสำรองจองล่วงหน้าสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาสอบถามข้อมูลก่อนเข้าชม เนื่องจากมีการสลับปรับเปลี่ยนดอกไม้ตามช่วงฤดูกาล

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • สวนดอกไม้ วี ฟลาวเวอร์ วิลเลจและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 (0) 8 0459 8858 หรืออีเมล์: weflowervillage@gmail.com หรือช่องทาง www.facebook.com/WeFlowerVillage

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • พีค สปา แอนด์ บิวตี้ ซาลอน - เชียงใหม่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

  พีค สปา แอนด์ บิวตี้ ซาลอน

  187/13 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  รับส่วนลด 20% สำหรับสปา

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • รับส่วนลด 20% สำหรับสปาทุกแพ็คเกจและสปาทรีทเม้นท์เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • กรุณาสำรองจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 – 2 วัน ก่อนสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • พีค สปา แอนด์ บิวตี้ ซาลอน และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.โทร. 053-818 869, +66 (0) 89 757 9852 หรืออีเมล์: Contact@peak-spa.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

 • ฟรอสท์เมืองน้ำแข็งพัทยา - ชลบุรี

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

  ฟรอสท์เมืองน้ําแข็งพัทยา

  75/6 หมู่ 3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
  รับส่วนลด 50 บาทสำหรับบัตรเข้าชม

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับบัตรเข้าชมเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • ฟรอสท์เมืองน้ําแข็งพัทยา และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66( 0)63-669-4559 หรืออีเมล:reservation@frostsiam.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

 • สวนน้ำแกรนด์แคนยอน - เชียงใหม่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

  สวนน้ำแกรนด์แคนยอน

  202 หมู่ 3 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
  รับส่วนลด 10 %

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นสำหรับบัตรเข้าสวนน้ำแกรนด์แคนยอนเชียงใหม่ เท่านั้น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อรับส่วนลดที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร: +66 052 010 565 หรือ grandcanyonwaterpark@gmail.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

 • ญาณสปา - กรุงเทพ

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  ญาณสปา

  10,20 สุขุมวิท 52 แขวงพระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพ 10260
  รับส่วนลด 20 % สำหรับสปา

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับสปา(อะลาคาร์ท) ที่โรงแรมครอสทูไวน์ บางกอก สุขุมวิทเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • ญาณสปาและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.02-331-9091-862 หรืออีเมล์:spa.suk@x2vibe.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • มาสุมิ สปา - เชียงใหม่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

  มาสุมิ สปา

  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด เลขที่ 23 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  รับส่วนลด 25 % สำหรับสปา

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • รับส่วนลด 25 % สำหรับสปาเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่ร่วมบริการฟรี รถรับส่ง

  • กรุณาสำรองจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 – 2 วัน ก่อนสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • มาสุมิ สปาและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองการจองหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 053-213490, +66 (0) 91 069 0469 หรืออีเมล์: sale@masumispa.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 • หมู่บ้านวัฒนธรรมเอเชีย - สงขลา

  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 พ.ค. 2562 - 15 ก.พ. 2563

  หมู่บ้านวัฒนธรรมเอเชีย

  อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
  ราคาพิเศษ

  ข้อตกลงและเงื่อนไข
  สิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ใช้ได้กับบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น

  • ผู้โดยสาร Thai Lion Air ได้รับสิทธิ์จากราคาปกติ 200 บาท / คน ส่วนลด 150 บาท / ท่าน คุณสามารถเยี่ยมชม 5 สวนสาธารณะ (1. ไดโนเสาร์ 2. สวนกระต่าย 3. สวนอนาคต 4. สัตว์โลก 5. ความสนุกในน้ำ)

  • กรุณาแสดงบัตรผ่านขึ้นเครื่องของ Thai Lion Air พร้อมบัตรประชาชนที่เคาน์เตอร์ขายตั๋ว

  • สิทธิประโยชน์ส่วนลดตั๋วไปยังอุทยานสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ถือบัตร (ตามที่ระบุในเอกสารเท่านั้น) ไม่สามารถใช้แทนกันได้หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นในทุกกรณี

  • รับส่วนลด 5 - 10% จาก VJ RESTURANT (ลูกค้าแสดงบัตร Park หรือใบเสร็จเพื่อยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ของร้านอาหารก่อนชำระเงิน (รายละเอียดของอาหารขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของร้านอาหาร)

  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือใช้ร่วมกันได้ในทุกกรณี (ลูกค้าจะต้องซื้อแยกต่างหากเท่านั้น / หรือเลือกที่จะใช้โปรโมชั่นใด ๆ )

  • หมู่บ้านวัฒนธรรมเอเชียและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า