• เดอะระวีกัลยา แบ็งค็อก เวลล์เนส คูซีน รีสอร์ท - กรุงเทพมหานคร

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562

  เดอะระวีกัลยา แบ็งค็อก เวลล์เนส คูซีน รีสอร์ท

  10,16,16/1,164-172 ซอย เทเวศร์ 2 ถนนกรุงเกษมแขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

  กรุณากรอกโปรโมชั่นโค้ด "Lionair" ผ่าน www.raweekanlaya.com หรือแจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ทางโทรศัพท์: +66 (0) 2 628 59999 หรือแจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ทางอีเมล: rsvn@raweekanlaya.com เพื่อรับส่วนลด


  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักพร้อมกรอกโปรโมชั่นโค้ด "Lionair" ผ่าน www.raweekanlaya.com แจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ทางโทรศัพท์:
  +66 (0) 2 628 5999 หรือแจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ทางอีเมล: rsvn@raweekanlaya.com เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นไม่สามารถจองได้วันที่ 25-31 ธันวาคม 2562

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง

  • เดอะระวีกัลยา แบ็งค็อก เวลล์เนส คูซีน รีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.+66 (0) 2 628 5999 หรืออีเมล์: rsvn@raweekanlaya.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562

 • โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท กระบี่ อ่าวนาง บีช - กระบี่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท กระบี่ อ่าวนาง บีช

  123 หมู่ 3 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81180
  รับส่วนลด 10-20% สำหรับสำรองจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรมเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท กระบี่ อ่าวนาง บีชและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.+66 75 810 888 หรืออีเมล์: hikrabi.Reservations@ihg.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562

 • ฮอลิเดย์อินน์ เอ็กซ์เพรสอ่าวนางบีช - กระบี่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  ฮอลิเดย์อินน์ เอ็กซ์เพรสอ่าวนางบีช

  123/3 หมู่ 3 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81180
  รับส่วนลด 10-20% สำหรับสำรองจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรมเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • ฮอลิเดย์อินน์ เอ็กซ์เพรสอ่าวนางบีช และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.+66 75 810 777 หรืออีเมล์: hiekrabi.reservations@ihg.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562

 • โรงแรมอนันตบุรินทร์ รีสอร์ท - กระบี่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรมอนันตบุรินทร์ รีสอร์ท

  166 หมู่ 3 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ ประเทศไทย 81180
  รับส่วนลด 200 บาท เมื่อจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรมเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมอนันตบุรินทร์ รีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. +66 (0) 75 661 551-2 หรืออีเมล์: reservation@anantaburinresort.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562

 • โรงแรม คาลิมา รีสอร์ท แอนด์ สปา - ภูเก็ต

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรม คาลิมา รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต

  338/1 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83000
  รับส่วนลด 10 % สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ที่ห้องอาหาร Maluk

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ที่ห้องอาหาร Malika Terrace และ ห้องอาหาร Thai Taste เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรม คาลิมา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์เขาหลักและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.+66 (0) 76 358 999 หรืออีเมล์: info@kalimaresort.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562

 • โรงแรม คาลิมา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์ เขาหลัก - พังงา

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรม คาลิมา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์ เขาหลัก

  3/88 ม.2 ถ.เพชรเกษม บ้านเขาหลัก อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210
  รับส่วนลด 10 % สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ที่ห้องอาหาร Maluka เท่านั้น

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนสำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ห้องอาหาร Maluka เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรม คาลิมา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์เขาหลักและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.+66 (0) 76 427 999 หรืออีเมล์: rsvn.khaolak@kalimaresort.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562

 • โรงแรมล้านนา ออเรียนทัล - เชียงใหม่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรมล้านนา ออเรียนทัล

  59 ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  รับส่วนลด 25 % สำหรับห้องพักเท่านั้น

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้รับส่วนลด 25 % สำหรับห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมล้านนา ออเรียนทัลและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.+66 (0) 52 062 999, +66 (0) 52 064 999, +66 64 180 0999 หรืออีเมล์: lannaorientalhotel@gmail.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562

 • โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ - พิษณุโลก

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

  52/299 ถนนพระองค์ขาว ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักซูพีเรียเท่านั้น

  กรุณากรอกโปรโมชั่นโค้ด "Lionair" ผ่าน www.imperialhotels.com/contactus-phitsanulok.html เพื่อรับส่วนลด  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักซูพีเรียพร้อมกรอกโปรโมชั่นโค้ด "Lionair" ผ่าน www.imperialhotels.com/contactus-phitsanulok.html เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลกและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.+66 (0) 55 220 999 หรืออีเมล์: rsvn@imperialphitsanulok.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562

 • โรงแรมเดอะพันทิพย์โฮเทล ลาดพร้าว แบงค็อก - กรุงเทพ

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรมเดอะพันทิพย์โฮเทล ลาดพร้าว แบงค็อก

  3191, 38 ซอยลาดพร้าว 127(อุทิศ1) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

  กรุณากรอกโปรโมชั่นโค้ด "Lionair" ผ่าน www.thepantiphotels.com หรือแจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ทางโทรศัพท์: +66 (0) 2 184 4899 หรือแจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ทางอีเมล์: info@thepantiphotels.com เพื่อรับส่วนลด


  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักพร้อมกรอกโปรโมชั่นโค้ด "Lionair" ผ่าน www.thepantiphotels.com หรือแจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ทางโทรศัพท์: +66 (0) 2 184 4899 หรือแจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ทางอีเมล์: info@thepantiphotels.com เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมเดอะพันทิพย์โฮเทล ลาดพร้าว แบงค็อกและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.+66 (0) 2 184 4899 หรืออีเมล์: info@thepantiphotels.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562

 • โรงแรมเดอะทานตะวัน โฮเทล สุรวงศ์ แบงค็อก - กรุงเทพ

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรมเดอะทานตะวัน โฮเทล สุรวงศ์ แบงค็อก

  119/5-10 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

  กรุณากรอกโปรโมชั่นโค้ด "Lionair" ผ่าน www.tarntawansurawong.com หรือแจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ทางโทรศัพท์: +66 (0)2 238 2620 หรือแจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ทางอีเมล: info@tarntawansurawong.com เพื่อรับส่วนลด


  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักพร้อมกรอกโปรโมชั่นโค้ด"Lionair"ผ่าน www.tarntawansurawong.com แจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair"ทางโทรศัพท์: +66 (0)2 238 2620 หรือแจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ทางอีเมล: info@tarntawansurawong.com เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมเดอะทานตะวัน โฮเทล สุรวงศ์ แบงค็อกและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.+66 (0)2 238 2620 หรืออีเมล์: info@tarntawansurawong.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562

 • โรงแรมเดอะเซนส์ บูติก โฮเทล - พิษณุโลก

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรมเดอะเซนส์ บูติก โฮเทล

  88/8 หมู่7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
  รับส่วนลด 30% สำหรับห้องพัก Signature และห้องพัก Suite Jacuzzi จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ของโรงแรม

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับห้องพัก Signature และห้องพัก Suite Jacuzzi เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมเดอะเซนส์ บูติก โฮเทลและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.+66 (0) 55 335 233-4 , +66 (8) 77 817 777 หรืออีเมล์: admin@thezensehotel.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562

 • วิส บีช ขนอม วิลลา - นครศรีธรรมราช

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  วิส บีช ขนอม วิลลา

  21/2 หมู่ 6 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
  รับส่วนลด 40 % สำหรับห้องพักพูลวิลล่า

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพัก เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นวันที่ 23-31 ธ.ค. 2562)

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • วิส บีช ขนอม วิลลาและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. +66 818369814 หรืออีเมล์: m.wiskhanom@gmail.com

 • ขนอมบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา - นครศรีธรรมราช

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  ขนอมบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

  123 ม.12 ต.หนองควาย อำเภอหางดง เชียงใหม่ เชียงใหม่ 50230
  รับส่วนลด 15% สำหรับห้องพักพูลวิลล่า (รวมอาหารเข้า) เท่านั้น รับส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เท่านั้น

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักพูลวิลล่า (รวมอาหารเข้า) เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นวันที่ 21-31 ธ.ค. 2562

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • ขนอมบีช รีสอร์ท แอนด์ สปาและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. +66 075-528-111 , 082-416-7561 หรืออีเมล์: rsvn@khanombeachresort.com

 • ราชพฤกษ์ ลานนา บูทีค - เชียงใหม่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  ราชพฤกษ์ ลานนา บูทีค

  123 ม.12 ต.หนองควาย อำเภอหางดง เชียงใหม่ เชียงใหม่ 50230
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก รับส่วนลด 10 % สำหรับอาหาร (ยกเว้นเครื่องดื่ม)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นสำหรับห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับอาหารเท่านั้น(ยกเว้นเครื่องดื่ม)

  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นวันที่ 8-12 พ.ย. 2562 และ วันที่ 27-31 ธ.ค. 2562)

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองจองห้องล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง

  • ราชพฤกษ์ ลานนา บูทีค และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.66 (53) 114 006, 66 9 4706 3335 หรืออีเมล์: ratchapruek@asiahotel.co.th

 • โรงแรม ดาร์เลย์ โฮเทล - เชียงใหม่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรม ดาร์เลย์ โฮเทล เชียงใหม่

  94-96 ถนนราชวงศ์ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย
  รับส่วนลด 10 % สำหรับห้องพัก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นวันที่ 8-12 พ.ย. 2562 และ วันที่ 27-31 ธ.ค. 2562)

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองจองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรม ดาร์เลย์ โฮเทล เชียงใหม่ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.+66 800 998 881 หรืออีเมล์: darleyhotel@asiahotel.co.th

 • THE GRACE HOTEL SYDNEY - Australia

  Period: 1 September 2019 - 1 August 2020

  THE GRACE HOTEL SYDNEY

  77 York Street, Sydney NSW 2000, Australia.
  Get special price for Grace Signature rooms and 10rooms junior suites when you book room via www.gracehotel.com.au Get 20% discount on buffet breakfast at Grace Brasserie

  Terms & Conditions:

  • Promotion for room only.

  • Promotion for food only.

  • Promotion can not applicable in conjunction with any on going promotion, discounts, vouchers or any loyalty programs.

  • Promotion is not include purchase of beverages, and alcoholic beverages.

  • Promotion can reserve on public holiday and long weekend.

  • Promotion can applicable for maximum of 10 persons per booking/per visit per card in a single receipt

  • Promotion rate is non-refundable and non-amendment at any case.

  • Advance reservation at least 1-2 days for required the promotion.

  • Kindly present Thai Lion Air boarding pass for verification to entitle the discount.

  • THE GRACE HOTEL SYDNEY and Thai Lion Air reserve the right to revise condition without prior advice.

  • For reservation or find more information please contact Tel:+612 9272 6888 or E-mail: grace@gracehotel.com.au

  • Period: 1 September 2019 - 1 August 2020

 • อิมพีเรียลรีสอร์ทแอนด์สปอร์ตคลับ - เชียงใหม่

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2562

  อิมพีเรียลรีสอร์ทแอนด์สปอร์ตคลับ

  284 หมู่ 3 ดอนแก้วถนนเชียงใหม่ - ฝางแม่ริม
  รับส่วนลด 15% สำหรับห้องพักจากราคาที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของโรงแรม

  กรุณากรอกรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ผ่าน www.imperialchiangmai.com แจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ผ่านทางโทรศัพท์: +66 (0) 53 121 650 หรือแจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ทางอีเมล: INFO@IMPERIALCHIANGMAI.COM  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักพร้อมกรอกรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ผ่าน www.imperialchiangmai.com แจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ผ่านทางโทรศัพท์: +66 (0) 53 121 650 หรือแจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ทางอีเมล: INFO @ IMPERIALCHIANGMAI .COM

  • โปรโมชั่นไม่สามารถจองวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • อิมพีเรียลรีสอร์ทแอนด์สปอร์ตคลับและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 (0) 53 121 650 หรือ อีเมล์ INFO@IMPERIALCHIANGMAI.COM

  • ระยะโปรโมชั่น 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2562

 • แวร์เด้อ พอชเทล - อุดรธานี

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2562

  แวร์เด้อ พอชเทล

  212-214 ถนนประจักษ์ศิลปาคมต. หมากแข้ง, เมืองอุดรธานี, อุดรธานี, 41000, ประเทศไทย
  รับส่วนลด 15% เมื่อคุณถ่ายรูปเช็คอินและแสดงบัตรผ่านขึ้นเครื่อง Thai Lion Air

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพัก

  • โปรโมชั่นไม่สามารถจองวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • แวร์เด้อ พอชเทลและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 88 214 2555 หรือ อีเมล์ wherederposhtel@gmail.com

  • ระยะโปรโมชั่น 1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2562

 • อิมพีเรียลโกลเด้นไทรแองเกิ้ลรีสอร์ท - เชียงราย

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2562

  อิมพีเรียลโกลเด้นไทรแองเกิ้ลรีสอร์ท

  222 สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, 57150
  รับส่วนลด15% สำหรับห้องพักจากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ของโรงแรม

  กรุณากรอกโปรโมชั่นโค้ด "Lionair" ผ่าน www.imperialgoldentriangleresort.com , แจ้งโปรโมชั่นโค้ด"Lionair" ผ่านทาง
  โทรศัพท์โทร: +66 053 784 001-5 หรือแจ้งโปรโมชั่นโค้ด "Lionair" ผ่านอีเมลล์:rsvn@imperialgoldentriangleresort.com


  ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักพร้อมกรอกโปรโมชั่นโค้ด "Lionair" ผ่าน www.imperialgoldentriangleresort.com , แจ้งโปรโมชั่นโค้ด"Lionair" ผ่านทางโทรศัพท์โทร: +66 053 784 001-5 หรือ แจ้งโปรโมชั่นโค้ด "Lionair" ผ่านอีเมลล์:rsvn@imperialgoldentriangleresort.com

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง

  • อิมพีเรียลโกลเด้นไทรแองเกิ้ลรีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. +66 053 784 001-5 หรืออีเมลล์: rsvn@imperialgoldentriangleresort.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2562

 • อีโค รีสอร์ท - เชียงใหม่

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2562

  อีโค รีสอร์ท

  109 ถ.บำรุงราษฎร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย
  รับส่วนลด 15% สำหรับห้องพักจากราคาที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของโรงแรม

  กรุณากรอกรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ผ่าน www.ecoresortchiangmai.com แจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ผ่านทางโทรศัพท์: +66 (0) 53 247 111 หรือแจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ทางอีเมล: info@ecoresortchiangmai.com


  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • กรุณากรอกรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ผ่าน www.ecoresortchiangmai.com แจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ผ่านทางโทรศัพท์: +66 (0) 53 247 111 หรือแจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ทางอีเมล: info@ecoresortchiangmai.com

  • โปรโมชั่นไม่สามารถจองวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • อีโค รีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 (0) 53 247 111 หรืออีเมล์ info@ecoresortchiangmai.com

  • ระยะโปรโมชั่น 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2562

 • โรงแรมไนท์บาซาร์เพลส - เชียงใหม่

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2562

  โรงแรมไนท์บาซาร์เพลส

  41 ถนนช้างคลานเมืองเชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
  รับส่วนลด 15% สำหรับห้องพักจากราคาที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของโรงแรม

  กรุณากรอกรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ผ่าน www.nightbazaarplace.com แจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ทางโทรศัพท์: +66 (0) 53 283 250 หรือแจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ทางอีเมล: info@nightbazaarplace.com


  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักพร้อมกรอกรหัสโปรโมชั่น "Lionair" www.nightbazaarplace.com แจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ทางโทรศัพท์: +66 (0) 53 283 250 หรือแจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ทางอีเมล: info@nightbazaarplace.com

  • โปรโมชั่นไม่สามารถจองวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมไนท์บาซาร์เพลสและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 (0) 53 283 250 or E-mail: info@nightbazaarplace.com

  • ระยะโปรโมชั่น 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2562

 • โรงแรมอิมม์ ท่าแพ - เชียงใหม่

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2562

  โรงแรมอิมม์ ท่าแพ

  17/1 ถนนคชสารถนนแจ้งวัฒนะอ. เมืองเชียงใหม่ 50100
  รับส่วนลด 15% สำหรับห้องพักจากราคาที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของโรงแรม

  กรุณากรอกรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ผ่าน www.immhotel.com แจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ทางโทรศัพท์: +66 (0) 53 283 999 หรือแจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ทางอีเมล: INFO@IMMHOTEL.COM


  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักพร้อมกรอกรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ผ่าน www.immhotel.com แจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ทางโทรศัพท์: +66 (0) 53 283 999 หรือแจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ทางอีเมล: INFO@IMMHOTEL.COM

  • โปรโมชั่นไม่สามารถจองวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมอิมม์ ท่าแพและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 (0) 53 283 999 หรืออีเมล์ INFO@IMMHOTEL.COM

  • ระยะโปรโมชั่น 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2562

 • โรงแรมยูเรเซีย - เชียงใหม่

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2562

  โรงแรมยูเรเซีย

  ถ.ลิขิตภาษีดี อ.หนองปากรัง, จ.เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย
  รับส่วนลด 15% สำหรับห้องพักจากราคาที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของโรงแรม

  กรุณากรอกรหัสโปรโมชั่น "ไลออนแอร์" ผ่าน www.eurasiachiangmai.com แจ้งรหัสโปรโมชั่น "ไลอ้อนแอร์" ทางโทรศัพท์: +66 053-247-790 หรือแจ้งรหัสโปรโมชั่น "ไลอ้อนแอร์" ทางอีเมล: rsvn@eurasiachiangmai.com


  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักพร้อมกรอกรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ผ่าน www.eurasiachiangmai.com แจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ผ่านทางโทรศัพท์: +66 053-247-790 หรือแจ้งรหัสโปรโมชั่น "Lionair" ผ่านทาง rsvn@eurasiachiangmai.com

  • โปรโมชั่นไม่สามารถจองวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมยูเรเซียและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 053-247-790 หรืออีเมล์ rsvn@eurasiachiangmai.com

  • ระยะโปรโมชั่น 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2562

 • โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว - เชียงใหม่

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ส.ค. - 29 ธ.ค. 2562

  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

  21 ถ. ห้วยแก้วต. สุเทพอ. เมืองจ. เชียงใหม่ 50200
  รับส่วนลด 15% สำหรับห้องพักเท่านั้น

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นไม่สามารถจองวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66(0)53 224 333 หรืออีเมล์ reservation@lotuspskhotel.com

  • ระยะโปรโมชั่น 1 ส.ค. - 29 ธ.ค. 2562

 • โรงแรมบ้านดินกี่ - เชียงใหม่

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ส.ค. - 29 ธ.ค. 2562

  โรงแรมบ้านดินกี่

  ชั้น 4 กาดสวนแก้ว 21 ถ. ห้วยแก้วต. สุเทพอ. เมืองจ. เชียงใหม่ 50200
  รับส่วนลด 15% สำหรับห้องพักเท่านั้น

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับห้องพักเท่านั้น

  • โปรโมชั่นไม่สามารถจองวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมบ้านดินกี่และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66(0)53-224-455 หรืออีเมล์ reservation@baandinki.com

  • ระยะโปรโมชั่น 1 ส.ค. - 29 ธ.ค. 2562

 • เดอมาลีวิลล่า - กระบี่

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  เดอมาลีวิลล่า

  53 หมู่ 5 อ่าวนางเมืองกระบี่ 81180
  รับส่วนลด 15% สำหรับห้องพัก (รวมอาหารเช้า) เท่านั้น รับอาหารเช้าฟรี 1 ครั้งสำหรับพูลวิลล่าส่วนตัว

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพัก (รวมอาหารเช้า) เท่านั้น

  • โปรโมชั่นฟรีอาหารเช้าลอยน้ำ 1 ครั้งสำหรับ Private Pool Villa เท่านั้น

  • โปรโมชั่นสามารถจองวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • เดอมาลีวิลล่าและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66(0) 75 661 665 หรืออีเมล์ info@demaleevillakrabi.com

  • ระยะโปรโมชั่น 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2562

 • โรงแรมเดอะแกรนด์โมรอค - เชียงใหม่

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรมเดอะแกรนด์โมรอค

  596/2 หมู่ที่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม เชียงใหม่ 50180
  รับส่วนลดพิเศษสำหรับห้อง Deluxe Suite 3,500 บาท พร้อมอาหารเช้าแบบอเมริกันและน้ำชายามบ่ายสำหรับ 2 ท่าน รับส่วนลดพิเศษสำหรับชุดน้ำชายามบ่าย 500 บาท ต่อ 2 ท่าน (ราคาปกติ 599 บาท)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นห้อง Deluxe Suite 3,500 บาท พร้อมอาหารเช้าแบบอเมริกันและน้ำชายามบ่ายสำหรับ 2 ท่าน

  • โปรโมชั่นสำหรับชุดน้ำชายามบ่าย 500 บาท ต่อ 2 ท่าน (ราคาปกติ 599 บาท)

  • โปรโมชั่นสามารถจองวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • เดอมาลีวิลล่าและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66(0)53 299 834 - 5 หรืออีเมล์ sales@grandmorocc.com

  • ระยะโปรโมชั่น 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2562

 • บ้านสิงห์คำ / คาเฟ่ - เชียงใหม่

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  บ้านสิงห์คำ / คาเฟ่

  117/5 ถนนป่าตันอ. เมืองจ. เชียงใหม่ 50300
  รับส่วนลด 15% สำหรับห้องดีลักซ์เท่านั้น รับส่วนลด 15% สำหรับอาหารที่ Baansingkham Caféเมื่อรับประทานอาหารตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องดีลักซ์เท่านั้น

  • โปรโมชั่นอาหารที่บ้านสิงห์คำคาเฟ่เมื่อรับประทานอาหารตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

  • โปรโมชั่นไม่สามารถจองวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • บ้านสิงห์คำ / คาเฟ่และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 053220924, 0946033014 หรืออีเมล์ baansingkham08@gmail.com

  • ระยะโปรโมชั่น: 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2562

 • ฟอร์จูนโฮเต็ลกรุ๊ป - ไทย

  ระยะโปรโมชั่น : 1 มิ.ย - 31 ธ.ค. 2562

  ฟอร์จูนโฮเต็ลกรุ๊ป

  • โรงแรมตั้งอยู่ในใจกลางของจังหวัดนครศรีธรรมราช

  • โรงแรมตั้งอยู่ใจกลางนครพนม

  • โรงแรมตั้งอยู่ในใจกลางของเชียงของจังหวัดเชียงราย

  • โรงแรมตั้งอยู่ในใจกลางของเชียงของจังหวัดนครพนม

  • โรงแรมตั้งอยู่ในใจกลางของจังหวัดนครราชสีมา

  • โรงแรมตั้งอยู่ใจกลางแม่สอดจังหวัดตาก

  • โรงแรมตั้งอยู่ใจกลางเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา

  • โรงแรมตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลย

  • โรงแรมตั้งอยู่ใจกลางเมืองบุรีรัมย์

  • โรงแรมตั้งอยู่ในใจกลางเมืองพิษณุโลก

  รับส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง รับส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นสำหรับอาหารเท่านั้น

  • โปรโมชั่นสามารถจองวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • ฟอร์จูนโฮเต็ลกรุ๊ปและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 02 088 6933 , E-mail: info@fortunehotelgroup.com and Line: @fortunehotelgroup

  • ระยะโปรโมชั่น : 1 มิ.ย - 31 ธ.ค. 2562

 • พีชบลอสซั่มรีสอร์ท - ภูเก็ต

  ระยะโปรโมชั่น : 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  พีชบลอสซั่มรีสอร์ท

  23/12 ถ.กะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
  รับส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง รับส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) รับส่วนลด 10% สำหรับสปา (ยกเว้นแพ็คเกจสปา)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้น Alcohal) เท่านั้น

  • โปรโมชั่นสปา (ยกเว้นแพ็คเกจสปา)

  • โปรโมชั่นสามารถจองวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว (ยกเว้น 21-31 ธันวาคม 2019)

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • พีชบลอสซั่มรีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 076-371600, 076-333 292 หรืออีเมล์ hotel@peachgroup.co.th

  • ระยะโปรโมชั่น : 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562

 • พีชฮิลล์รีสอร์ท - ภูเก็ต

  ระยะโปรโมชั่น : 1 มิ.ย - 31 ธ.ค. 2562

  พีชฮิลล์รีสอร์ท

  2 ถนนแหลมทรายหาดกะตะต. กะรนอ. เมืองจ. ภูเก็ต 83000
  รับส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง รับส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) รับส่วนลด 10% สำหรับสปา (ยกเว้นแพ็คเกจสปา)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้น Alcohal) เท่านั้น

  • โปรโมชั่นสปา (ยกเว้นแพ็คเกจสปา)

  • โปรโมชั่นสามารถจองวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว (ยกเว้น 21-31 ธันวาคม 2019)

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • ฟีชฮิลล์รีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 076-371600, 076-333 292 หรืออีเมล์ hotel@peachgroup.co.th

  • ระยะโปรโมชั่น : 1 มิ.ย - 31 ธ.ค. 2562

 • อันดามันแคนนาเซียรีสอร์ทสปา - ภูเก็ต

  ระยะโปรโมชั่น : 1มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2562

  อันดามันแคนนาเซียรีสอร์ทสปา

  212 ถนนโคกโตนดหาดกะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 ประเทศไทย
  รับส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง รับส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) รับส่วนลด 10% สำหรับสปา (ยกเว้นแพ็คเกจสปา)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้น Alcohal) เท่านั้น

  • โปรโมชั่นสปา (ยกเว้นแพ็คเกจสปา)

  • โปรโมชั่นสามารถจองวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว (ยกเว้น 21-31 ธันวาคม 2019)

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • อันดามันแคนนาเซียรีสอร์ทสปาและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 076 333 432-3 หรืออีเมล์ hotel@phuketcannacia.com

  • ระยะโปรโมชั่น : 1มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2562

 • พูนยามันตรารีสอร์ท - เชียงราย

  ระยะโปรโมชั่น : 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2562

  พูนยามันตรารีสอร์ท

  316 ม.7 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240 ประเทศไทย
  รับส่วนลด 15% สำหรับห้องพักเท่านั้น!

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นไม่สามารถจองวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • พูนยามันตรารีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 (0) 53 763111 หรืออีเมล์ rsvn@poonyamantra.com

 • โรงแรมไอคอล - ภูเก็ต

  ระยะโปรโมชั่น : 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรมไอคอล

  400/2 ถ.ปฏัก อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 หาดกะรน ประเทศไทย

  จองห้องพักโดยตรงผ่าน: www.hotel-ikon.com หรือ www.facebook.com/hotelikonphuket และแสดงบัตรผ่าน Thai Lion Air เพื่อรับบัตรกำนัล 100 บาทสำหรับอาหารเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ที่ห้องอาหารของโรงแรมเท่านั้น  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักโดยตรงผ่าน: www.hotel-ikon.com หรือ www.facebook.com/hotelikonphuket เท่านั้น

  • รับบัตรกำนัล 100 บาทสำหรับอาหารเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ที่ร้านอาหารของโรงแรมเท่านั้น

  • คูปอง 1 ใบต่อการจอง 1 ครั้ง

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทางe.

  • โรงแรมไอคอล และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 (0) 76 396 901 หรืออีเมล์ rsvn@hotel-ikon.com

 • วีรันดา รีสอร์ท

  ระยะโปรโมชั่น : 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  วีรันดา รีสอร์ท

  กรุณากรอกรหัสโปรโมชั่น "THLION" ผ่าน www.verandaresort.com เพื่อรับส่วนลด 8%
  โรงแรมสามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้

  • วีรันดารีสอร์ทหัวหิน - ชะอำ

  • วีรันดาไฮรีสอร์ทเชียงใหม่

  • วีรันดารีสอร์ทพัทยา  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • วีรันดา รีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร

  • วีรันดารีสอร์ทหัวหิน - ชะอำ โทร +6632-70-9000

  • วีรันดาเชียงใหม่เดอะไฮรีสอร์ท โทร +66 62 398 6899 Reservation Number: +66 98 913 7699

  • วีรันดารีสอร์ทพัทยา โทร +6638111899, +6638111875

 • โรงแรมลายเซ็นหาดใหญ่ - หาดใหญ่

  ระยะโปรโมชั่น : 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรมลายเซ็นหาดใหญ่

  44 ถ.นพแก้ว-ริมแม่น้ำคริม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  รับส่วนลด 15% สำหรับห้องพักเท่านั้น! (อาคาร B)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมลายเซ็นหาดใหญ่และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +6674 598 015-6 , +66 61 174 4334 หรืออีเมล์ rsvn@hatyaisignaturehotel.com

 • โรงแรมเดอะภูบีช - กระบี่

  ระยะโปรโมชั่น : 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรมเดอะภูบีช

  323 หมู่ 5 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81180
  อัตราพิเศษช่วงเวลา 1 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2562 ดังต่อไปนี้

  • Superior Pool View @ 1,250.- บาทรวมอาหารเช้า

  • Deluxe Pool Access ราคา 2,000.- บาทรวมอาหารเช้า

  อัตราพิเศษช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562 ดังต่อไปนี้:

  • Superior Pool View ราคา 2,100.- บาทรวมอาหารเช้า

  • Deluxe Pool Access ราคา 2,600.- บาทรวมอาหารเช้า  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมเดอะภูบีชและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 075 – 626263 หรืออีเมล์ rsvn@thephubeach.com, info@thephubeach.com

 • เดอะชาร์มบูติครีสอร์ท - ขอนแก่น

  ระยะโปรโมชั่น : 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  เดอะชาร์มบูติครีสอร์ท

  222/8 ม.14 ซ.อดุลย์รามถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  รับส่วนลด 20% สำหรับห้องจูเนียร์สวีทเท่านั้น!

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • เดอะชาร์มบูติครีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 043-347-111 -2 หรืออีเมล์ Thecharmresort@hotmail.com , rsvn_thecharmresort@hotmail.com

 • เดวาภูเก็ตรีสอร์ท - ภูเก็ต

  ระยะโปรโมชั่น : 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2562

  เดวาภูเก็ตรีสอร์ท

  65 หมู่ 1 ตำบลสะกู่ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
  รับส่วนลด 15% สำหรับห้องพักเท่านั้น! รับส่วนลด 30% สำหรับการทำสปาเท่านั้น รับส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เท่านั้น

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นสำหรับสปาทรีทเมนท์เท่านั้น

  • โปรโมชั่นสำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • เดวาภูเก็ตรีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 76 37 23 00 หรือ อีเมล์ reservations@dewaphuket.com

 • โรงแรมอรุณธาราริเวอร์ไซด์บูติค - เชียงใหม่

  ระยะโปรโมชั่น : 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรมอรุณธาราริเวอร์ไซด์บูติค

  351/1 ถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  รับส่วนลด 30% สำหรับห้องพักเท่านั้น

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมอรุณธาราริเวอร์ไซด์บูติคและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66(0)53 235111 หรืออีเมล์ rsvn@aruntarahotel.com

 • รติลานนาริเวอร์ไซด์สปารีสอร์ท - เชียงใหม่

  ระยะโปรโมชั่น : 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  รติลานนาริเวอร์ไซด์สปารีสอร์ท

  33 ถนนช้างคลานเชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
  รับส่วนลด 60% สำหรับห้องดีลักซ์เท่านั้น รับส่วนลด 10% สำหรับสปาเท่านั้น รับส่วนลด 5% สำหรับค่าอาหารที่ร้านอาหาร Mira เท่านั้น

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นสำหรับสปาเท่านั้น

  • ปรโมชั่นสำหรับอาหารที่ร้าน Mira เท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • รติลานนาริเวอร์ไซด์สปารีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66(0) 53 999 333 หรืออีเมล์ info@ratilannachiangmai.com

 • เดอะบลิสอุบล - อุบลราชธานี

  ระยะโปรโมชั่น : 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2019.

  เดอะบลิสอุบล

  9 ซอยสุขข่า - อุปถัมภ์ 19 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น!

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • เดอะบลิสอุบลและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 045 281 919 หรืออีเมล์ theblissubon@gmail.com

 • ทอแสงโขงเจียมรีสอร์ท - อุบลราชธานี

  ระยะโปรโมชั่น : 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  ทอแสงโขงเจียมรีสอร์ท

  68 หมู่ 7 บ้านห้วยหมาก - ใต้ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  รับส่วนลด 50% สำหรับห้องสุพีเรียร์เท่านั้น! (1 ห้องรวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ได้ในวันที่ 1-2 มกราคม 2562, 16-17 ก.ค. 2562 และ 24-31 ธันวาคม 2562

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • ทอแสงโขงเจียมรีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 045 351174-6 หรืออีเมล์ tohsang@tohsang.com

 • โรงแรม Holatel Phitsanulok - พิษณุโลก

  ระยะโปรโมชั่น : 1 ก.ค. - 31 Dec 2019.

  โรงแรม Holatel Phitsanulok

  5 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น! (รวมอาหารเช้า)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรม Holatel Phitsanulokและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 055-000400 หรืออีเมล์ info@holatelhotel.com

 • โรงแรมเรือนแพรอยัลพาร์ค - พิษณุโลก

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรมเรือนแพรอยัลพาร์ค

  600/99 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น! (รวมอาหารเช้า)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมเรือนแพรอยัลพาร์คและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 055-220111 หรืออีเมล์ info@RP-Royalpark.com

 • วารีวาน่ารีสอร์ทเกาะพะงัน - สุราษฎร์ธานี

  ระยะโปรโมชั่น: 4 มี.ค - 30 พ.ย. 2562

  วารีวาน่ารีสอร์ทเกาะพะงัน

  79 หมู่ 4 ต.วกตุ่ม เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 84280
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น! (รวมอาหารเช้า)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • วารีวาน่ารีสอร์ทเกาะพะงันและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 077-230888 หรืออีเมล์ rsvn@varivanaresort.com

 • ม่อนฟ้าใสโฮมรีสอร์ท - เชียงราย

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ม.ค - 31 ธ.ค. 2019.

  ม่อนฟ้าใสโฮมรีสอร์ท

  114 หมู่ที่ 8 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น!

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • ม่อนฟ้าใสโฮมรีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 053-776 129 or Line: @MOHNFAHSAI.

 • กระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท - กระบี่

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  กระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท

  140/1 หมู่ 7 สายไหม เมืองกระบี่ 81000 ประเทศไทย
  รับส่วนลด 15% สำหรับห้องพักเท่านั้น! (รวมอาหารเช้า)

  รับส่วนลด 15% สำหรับบริการรับส่งสนามบิน

  รับส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • กระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 075 626 777 หรืออีเมล์ info@krabifrontbayresort.com

 • ซีมอร์ โฮเต็ล เชียงใหม่ บาย อันดาคูรา

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  ซีมอร์ โฮเต็ล เชียงใหม่ บาย อันดาคูรา

  6 หมู่ที่ 2 ซอยท่ามะขามคมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น! (รวมอาหารเช้า)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • ซีมอร์ โฮเต็ล เชียงใหม่ บาย อันดาคูราและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66(0)76 324 128 หรืออีเมล์ rsvn@cmorhotel.com

 • อันดาคูราแบมบูรี่บูติครีสอร์ทเชียงใหม่ - เชียงใหม่

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  อันดาคูราแบมบูรี่บูติครีสอร์ทเชียงใหม่

  141 หมู่ 10 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น! (รวมอาหารเช้า)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • อันดาคูราแบมบูรี่บูติครีสอร์ทเชียงใหม่และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66(0)76 324 128 หรือ rsvn@andacura-bamboori.com

 • โรงแรมคาซ่ามาร็อคบายอันดาคูรา - เชียงใหม่

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรมคาซ่ามาร็อคบายอันดาคูรา

  324 ถนนเจริญประเทศ อ.ช้างคลาน จ.เชียงใหม่ 50300
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น! (รวมอาหารเช้า)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมคาซ่ามาร็อคบายอันดาคูราและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66(0)76 324 128 หรือ rsvn@casa-marocc.com

 • หนุกดีบูติครีสอร์ทบายอันดาคูรา - ภูเก็ต

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  หนุกดีบูติครีสอร์ทบายอันดาคูรา

  216/9 ถนนโคกโตนด ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต 83100
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น! (รวมอาหารเช้า)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • หนุกดีบูติครีสอร์ทบายอันดาคูราและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66(0)76 324 128 หรือ rsvn@nook-dee.com

 • โรงแรม 7 เดย์พรีเมี่ยมพัทยา - พัทยา - ชลบุรี

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรม 7 เดย์พรีเมี่ยมพัทยา

  115 / 15-16 พัทยา, หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรีประเทศไทย 20150
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น! (รวมอาหารเช้า)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรม 7 เดย์พรีเมี่ยมพัทยาและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66(0)76 324 128 หรือ reservation@7dayspremium.asia

 • โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์พัทยา - พัทยา - ชลบุรี

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์พัทยา

  275 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น! (รหัสโปรโมชั่น "Lion2019" ผ่าน www.centrepoint.com/pattaya)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดยาวและวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือข้อเสนออื่น ๆ ส่วนลดบัตรกำนัลและโปรโมชั่นอื่น ๆ

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือบริการหรืออัพเกรดเป็นห้องประเภทอื่นได้

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองห้องพักพร้อมกรอกโปรโมชั่นโค้ด "Lionair" via www.centrepoint.com/pattaya

  • การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับความพร้อมของห้อง

  • โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์พัทยาและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 038 186 888 หรือ SALES_Pattaya@centrepoint.com

 • อีสานรีสอร์ทเขาใหญ่บายอันดาคูรา - เขาใหญ่ - ปากช่อง - นครราชสีมา

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  อีสานรีสอร์ทเขาใหญ่บายอันดาคูรา

  54 หมู่ 17 ต.หมูสี อ.ปากช่อง นครราชศรีมา 30450
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น! (รวมอาหารเช้า)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • อีสานรีสอร์ทเขาใหญ่บายอันดาคูราและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66(0)76 324 128 หรือ rsvn@isaan-isan.com

 • ศรีภัทรอันดาปุระบูติครีสอร์ทพัทลุง - พัทลุง

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  ศรีภัทรอันดาปุระบูติครีสอร์ทพัทลุง

  222/2 หมู่ 4 ต.พะงงตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น! (รวมอาหารเช้า)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • ศรีภัทรอันดาปุระบูติครีสอร์ทพัทลุงและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66(0)76 324 128 หรือ rsvn@sripakpra.com

 • โรงแรมสนามบินสุวรรณภูมิ โดย Andacura - สมุทรปราการ

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรมสนามบินสุวรรณภูมิ

  268 หมู่ 4 ตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ 10560
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น! (รวมอาหารเช้า)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมสนามบินสุวรรณภูมิและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66(0)76 324 128 หรือ rsvn@andacura-suvarnabhumi.com

 • ไอคอนโรงแรมกรุงเทพ - กรุงเทพ

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  ไอคอนโรงแรมกรุงเทพ

  49 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท คลองเตยกรุงเทพฯ 10110
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น! (รวมอาหารเช้า)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • ไอคอนโรงแรมกรุงเทพและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 02 656 9797 หรือ rsvn@hoteliconbangkok.com

 • อาว่ารีสอร์ทสปา - นครศรีธรรมราช

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  อาว่ารีสอร์ทสปา

  28/3 หมู่ 6 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
  รับส่วนลด 15% จากราคาปกติสำหรับห้องพักเท่านั้น! (รวมอาหารเช้า)
  หรือส่วนลดสูงสุด 5% จากราคาโปรโมชั่นสำหรับห้องพักเท่านั้น! (รวมอาหารเช้า)


  รับส่วนลด 15% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น!

  รับส่วนลด 15% สำหรับสปาเท่านั้น!

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักและสปาเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นสำหรับเครื่องดื่มอาหารเท่านั้น! (ยกเว้นอาหารเย็นในวันที่ 24 ธันวาคม 2019 และ 31 ธันวาคม 2019)

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • ไอาว่ารีสอร์ทสปาและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 075 300 310-11, 088 765 7362 หรือ booking@aavaresort.com

 • ONYX Hospitality Group (Amari Hotel and Resort Co. Ltd ) - {Bangkok, Buriram, Sukhothai, Loei, Pattaya, Phuket, Hua Hin, Samui, Krabi / Thailand} {Johorbahru / Malaysia}{Vang Vieng / Laos}{Sri Lanka, Dhaka / Bangladesh}{Colombo, Galle, Kandy / Sri Lanka}{Hong Kong}

  Period: 1 Jan - 31 Dec 2019.

  ONYX Hospitality Group (Amari Hotel and Resort Co. Ltd )

  The offers are available to Thai Lion Air passengers who make a reservation with promo code ‘ONRTHLION’ through ONYX Hospitality Group website as listed below only:
  - www.onyx-hospitality.com/thailionair
  - www.onyx-hospitality.com
  - www.oriental-residence.com
  - www.amari.com
  - www.ozohotels.com
  - www.shama.com
  - www.mosaic-collection.com

  Offers are not transferrable or redeemable for cash, or used in conjunction with other offers, promotions, vouchers or privileges, unless otherwise stated.

  Pre-payment and non-Refundable

  15% Discount
  Terms & Conditions:

  • Oriental Residences Bangkok (Pre-payment, Back out date: 26-31 December 2019)

  • Amari Watergate Bangkok (Pre-payment, Back out date: 4-5 March 2019, 2-3 April 2019 and 21-25 June 2019)

  • Amari Don Muang Bangkok (Pre-payment)

  • Amari Residences Bangkok (Pre-payment, Back out date: 5 June – 6 July 2019)

  • Amari Buriram United (Pre-payment, Back out date: 10, 13, 15-17, 30 March 2019, 6 and 9 April 2019)

  • Amari Johorbahru, Malaysia (Pre-payment)

  • Amari Vang Vieng, Laos (Pre-payment)

  • OZO Kandy Sri Lanka (Back out date: 8-23 February 2019, 5, 14-15 March 2019, 19 April 2019, 7-17 July 2019, 5-15 August 2019, and 24 - 31 December 2019)

  • Shama Sukhumvit Bangkok (Pre-payment)

  • Sukhothai Heritage (Pre-payment, Back out date: 13-17 November 2019)

  • Loei Palace (Pre-payment)  20% Discount
  Terms & Conditions:

  • Amari Pattaya (Except 1 bedroom and 2 bedroom room type, *This promotion can not reserve at 1 bedroom suite and 2 bedroom suites, Pre-payment, Back out date: 26- 31 December 2019)

  • Amari Phuket (room with breakfast, minimum 3 nights stay, Pre-payment, Back out date: 28-31 December 2019)

  • Amari Hua Hin (Pre-payment)

  • Amari Dhaka Bangladesh (minimum 2 nights stay , Pre-payment)

  • Amari Galle Sri Lanka (room with breakfast, Pre-payment, Back out date: 14, 16, 20, 25-26 February 2019, 1-2 March 2019, 8 June 2019 and 20-31 December 2019)

  • OZO Wesley Hong Kong (Pre-payment, Back out date: 27 February - 3 March 2019, 25-31 March 2019, 4-6 April 2019, 14-19 August 2019, 17-22 September 2019, 12-15, 19-22, 26-29 October 2019, 5-9, 11-16 November 2019 and 28-31 December 2019)

  • OZO Chaweng Samui (room with breakfast only, pre-payment)

  • OZO Colombo, Sri Lanka (Pre-payment, Back out date: 20 May – 3 June 2019 29 August – 12 September 2019 and 31 December 2561)

  • Hotel 108, Hong Kong (not include room with breakfast, Except Junior Suite and Superior Family, Pre-payment, Back out date: 5-6 April 2019, 30 April – 1 May 2019, 7-9 June 2019, 14-19 August 2019, 17-22 September 2019, 12-15, 19-22, 26-29 October 2019, 11-16 November 2019, and 28 - 31 December 2019)  25% Discount
  Terms & Conditions:

  • Amari Koh Samui (Pre-payment)

  • Amari Vogue Krabi (room with breakfast, Pre-payment, Back out date: 11-22 February 2019, 1 May – 31 October 2019, 24-31 December 2019)  30% Discount
  Terms & Conditions:

  • Amari Nova Suits Pattaya (minimum 2 nights stay , Pre-payment, For Studio, 1 Bedroom Suite, 1 Bedroom Deluxe Suite, and Family Suite only)

  • Amari Residences Pattaya (room with breakfast, minimum 2 nights stay , Pre-payment)

  • Nova Platinum Pattaya (minimum 2 nights stay , Pre-payment,)

  • Nova Gold Pattaya (room with breakfast, minimum 2 nights stay, Pre-payment)

  • Nova Park Pattaya (room with breakfast, minimum 2 nights stay, Pre-payment)

  • Nova Express Pattaya (minimum 2 nights stay, Pre-payment) • รวิวารินรีสอร์ทสปา - กระบี่

  ระยโปรโมชั่น: 1 เม.ย – 31 ต.ค 2562

  รวิวารินรีสอร์ทสปา

  139 หมู่ 8 เกาะลันตา กระบี่ 81150
  ที่พัก 1 คืนในห้องพักที่เลือกสำหรับ 2 ท่าน

  บุฟเฟ่ต์อาหารเช้าทุกวันที่ร้านอาหาร Golden Pond สำหรับ 2 ท่าน

  รถตู้รับส่งไป - กลับแบบมาตรฐานสำหรับ 2 ท่าน

  ฟรีชุดน้ำชายามบ่ายหนึ่งครั้งสำหรับ 2 ท่าน

  ฟรี Wi-Fi ในทุกพื้นที่ของรีสอร์ท

  ฟรีผลไม้ในห้องพักเมื่อเดินทางมาถึง

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักและสปาเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • ข้อเสนอนี้จำเป็นต้องชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อทำการจอง

  • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • รวิวารินรีสอร์ทสปาและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 075 607 400-98 หรือ v@rawiwarin.com.

 • ดีวาน่าป่าตองรีสอร์ทสปา - ภูเก็ต

  ระยโปรโมชั่น: 1 เม.ย – 31 ต.ค 2562

  ดีวาน่าป่าตองรีสอร์ทสปา

  43/2 ถนนราชวิถี ถ.200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
  กรุณาใส่รหัสโปรโมชั่น "DHRTHLION" ผ่าน www.deevanapatong.com รับส่วนลด 15%

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • กรุณาใส่รหัสโปรโมชั่น "DHRTHLION" ผ่าน www.deevanapatong.com เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • ดีวาน่าป่าตองรีสอร์ทสปาและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 076-341414-5 หรือ info@deevanapatong.com

 • ดีวาน่าพลาซ่าภูเก็ตป่าตอง - ภูเก็ต

  ระยโปรโมชั่น: 1 เม.ย – 31 ต.ค 2562

  ดีวาน่าพลาซ่าภูเก็ตป่าตอง

  239/14 ป่าตอง ภูเก็ต 83150
  กรุณาใส่รหัสโปรโมชั่น "DHRTHLION" ผ่าน www.deevanaplazaphuket.com รับส่วนลด 15%

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • กรุณาใส่รหัสโปรโมชั่น "DHRTHLION" ผ่าน www.deevanaplazaphuket.com เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • ดีวาน่าป่าตองรีสอร์ทสปาและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 076-302100 หรือ reservation@deevanaplazaphuket.com

 • รามาดาบายวินด์แฮมภูเก็ตดีวาน่าป่าตอง - ภูเก็ต

  ระยโปรโมชั่น: 1 เม.ย – 31 ต.ค 2562

  รามาดาบายวินด์แฮมภูเก็ตดีวาน่าป่าตอง

  45/1 หาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
  กรุณาใส่รหัสโปรโมชั่น "DHRTHLION" ผ่าน www.ramadaphuketdeevana.com รับส่วนลด 15%

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • รหัสโปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักผ่านทาง www.ramadaphuketdeevana.com เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • รามาดาบายวินด์แฮมภูเก็ตดีวาน่าป่าตองและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 076-207500 หรือ rsvn@ramadaphuketdeevana.com

 • รีเซ็นต้าสวีทภูเก็ตสวนหลวง - ภูเก็ต

  ระยโปรโมชั่น: 1 เม.ย – 31 ต.ค 2562

  รีเซ็นต้าสวีทภูเก็ตสวนหลวง

  60/80 หมู่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
  กรุณาใส่รหัสโปรโมชั่น "DHRTHLION" ผ่าน www.recentahotels.com รับส่วนลด 15%

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • รหัสโปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักผ่านทาง www.recentahotels.com เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • รีเซ็นต้าสวีทภูเก็ตสวนหลวงและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 076-201000 หรือ rsvn@recentahotels.com

 • รีเซ็นต้าภูเก็ตสวนหลวง - ภูเก็ต

  ระยโปรโมชั่น: 1 เม.ย – 31 ต.ค 2562

  รีเซ็นต้าภูเก็ตสวนหลวง

  60/80 หมู่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
  กรุณาใส่รหัสโปรโมชั่น "DHRTHLION" ผ่าน www.recentahotels.com รับส่วนลด 15%

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • รหัสโปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักผ่านทาง www.recentahotels.com เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • รีเซ็นต้าภูเก็ตสวนหลวงและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 076-201000 หรือ rsvn@recentahotels.com

 • รีเซ็นต้าเอ็กซ์เพรสเมืองภูเก็ต - ภูเก็ต

  ระยโปรโมชั่น: 1 เม.ย – 31 ธ.ค 2562

  รีเซ็นต้าเอ็กซ์เพรสเมืองภูเก็ต

  10/1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ถนนฉี่ ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
  กรุณาใส่รหัสโปรโมชั่น "DHRTHLION" ผ่าน www.recentahotels.com รับส่วนลด 15%

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • รหัสโปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักผ่านทาง www.recentahotels.com เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • รีเซ็นต้าเอ็กซ์เพรสเมืองภูเก็ตและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 076-214344 หรือ rsvn@recentahotels.com

 • ดีวาน่ากระบี่รีสอร์ทกระบี่

  ระยโปรโมชั่น: 1 เม.ย – 31 ธ.ค 2562

  ดีวาน่ากระบี่รีสอร์ทกระบี่

  90 หมู่ 3 อ่าวนางซอย 8 หาดอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180
  กรุณาใส่รหัสโปรโมชั่น "DHRTHLION" ผ่าน www.deevanahotels.com/deevanakrabiresort รับส่วนลด 15%

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • ดีวาน่ากระบี่รีสอร์ทกระบี่และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 075-639986 หรือ rsvn@deevanakrabiresort.com

 • เฉวงรีเจ้นท์บีชรีสอร์ทเกาะสมุย - สุราษฎร์ธานี

  ระยะโปรโมชั่น: 1 พ.ค - 31 ธ.ค. 2562

  เฉวงรีเจ้นท์บีชรีสอร์ทเกาะสมุย

  155/4 หาดเฉวงบ่อผุดเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี 84320
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น! (รวมอาหารเช้า)
  รับส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ร้านอาหารชมทะเลและ Red Snapper Bar Grill เท่านั้น
  รับส่วนลด 10% สำหรับ The Escape Spa เท่านั้น (เมนูปกติ)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นสำหรับอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ร้านอาหารชมทะเลและ Red Snapper Bar Grill เท่านั้น

  • โปรโมชั่นสำหรับ The Escape Spa เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • อัพเกรดฟรีสำหรับลูกค้าที่จองห้องพักระหว่าง 2 พฤษภาคม - 30 มิถุนายนและ 5 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2562 (ราคาขึ้นอยู่กับห้องว่างและวันที่เดินทางมาถึง) www.chawengregent.com เงื่อนไขห้องพักเกรดขึ้นอยู่กับความพร้อมและข้อกำหนดของโรงแรม

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • เฉวงรีเจ้นท์บีชรีสอร์ทเกาะสมุยและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02 944 5414 หรือ bkkrsvn@chawengregent.com

 • เมลลาบีชรีสอร์ทสปาเกาะสมุย - สุราษฎร์ธานี

  ระยะโปรโมชั่น: 1 พ.ค - 31 ธ.ค. 2562

  เมลลาบีชรีสอร์ทสปาเกาะสมุย

  9/99 หมู่ 5 บ่อผุด อ่าวท้องสน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น! (รวมอาหารเช้า)
  รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ร้านอาหารเดอะวิวและร้านอาหารกันศักดิ์ทองเท่านั้น
  รับส่วนลด 10% สำหรับ Melati spa เท่านั้น (เมนูปกติ)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นสำหรับอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ The View Restaurant และ Kan Sak Thong Restaurant เท่านั้น

  • โปรโมชั่นสำหรับ The Escape Spa เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • อัพเกรดฟรีสำหรับลูกค้าที่จองห้องพักระหว่าง 2 พฤษภาคม - 30 มิถุนายนและ 5 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2562 (ราคาขึ้นอยู่กับห้องว่างและวันที่เดินทางมาถึง) www.melatiresort.com เงื่อนไขห้องพักเกรดขึ้นอยู่กับความพร้อมและข้อกำหนดของโรงแรม

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • เมลลาบีชรีสอร์ทสปาเกาะสมุยและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02 944 5414 หรือ bkkrsvn@melatiresort.com

 • เคปเฮ้าส์, กรุงเทพ (หลังสวน, กรุงเทพ) - กรุงเทพ

  ระยะโปรโมชั่น: 1 พ.ค - 31 ธ.ค. 2562

  เคปเฮ้าส์, กรุงเทพ (หลังสวน, กรุงเทพ)

  43 ซอยหลังสวนถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น!

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • เคปเฮ้าส์และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 (0)2658 7444 หรือ sales@capehouse.com

 • โรงแรมเคปราชา, ศรีราชา - ชลบุรี

  ระยะโปรโมชั่น: 1 พ.ค - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรมเคปราชา, ศรีราชา

  35/1 ถนนเจิม Jompon อ. ศรีราชาจ. ชลบุรี 20110
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น!

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมเคปราชาและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 66 (0)38 314 288 หรือ reservations@caperacha.com

 • โรงแรมเคปพันวาภูเก็ต - ภูเก็ต

  ระยะโปรโมชั่น: 1 พ.ค - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรมเคปพันวาภูเก็ต

  27, 27/2, หมู่ 8, ถนนศักดิเดช, แหลมพันวา, ภูเก็ต 83000
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น!

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมเคปพันวาภูเก็ตและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 66 (0)76 391 123-5 หรือ reservations@capepanwa.com

 • โรงแรมแคนทารีเบย์ภูเก็ต - ภูเก็ต

  ระยะโปรโมชั่น: 1 พ.ค - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรมแคนทารีเบย์ภูเก็ต

  31/11 หมู่ 8 ถนนศักดิเดช ตำบลแหลมพันวา ภูเก็ต 83000
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น!

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมแคนทารีเบย์ภูเก็ตและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 66 (0)76 391 514 หรือ reservations@kantarybay-phuket.com

 • โรงแรมแคนทารีบีชเขาหลัก - พังงา

  ระยะโปรโมชั่น: 1 พ.ค - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรมแคนทารีบีชเขาหลัก

  64, 65, 72Moo2, Kukkak, Takuapa, พังงา, 82220
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น!

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมแคนทารีบีชเขาหลักและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 66 (0)76 584 700 หรือ reservations@kantarybeach-khaolak.com

 • โรงแรมแคนทารีเบย์ศรีราชา - ชลบุรี

  ระยะโปรโมชั่น: 1 พ.ค - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรมแคนทารีเบย์ศรีราชา

  17/1, 17/3 ซอยเจียมจอมพล 1 ชลบุรี 21000
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น!

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมแคนทารีเบย์ศรีราชาและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 66 (0)38 771 365, 66 (0)38 326 530 หรือ reservations@kantarybay-sriracha.com

 • โรงแรมแคนทารีอยุธยา - อยุธยา

  ระยะโปรโมชั่น: 1 พ.ค - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรมแคนทารีอยุธยา

  168 หมู่ 1 ถนนโรจนะ ตำบลตะนุ อำเภออุทัยอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น!

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมแคนทารีอยุธยาและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 66 (0)35 337 177, 66 (0)35 229 955 หรือ reservations@kantaryhotel-ayutthaya.com

 • โรงแรมแคนทารีเบย์ระยอง - ระยอง

  ระยะโปรโมชั่น: 1 พ.ค - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรมแคนทารีเบย์ระยอง

  50, 50/2 ถนนเลียบชายหาดปากน้ำระยอง 21000
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น!

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมแคนทารีเบย์ระยองและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 66 (0)38 804 844 หรือ reservations@kantarybay-rayong.com

 • โรงแรมแคนทารีฮิลส์เชียงใหม่ - เชียงใหม่

  ระยะโปรโมชั่น: 1 พ.ค - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรมแคนทารีฮิลส์เชียงใหม่

  44, 44 / 1-4 ถนนนิมมานเหมินทร์ซอย 12 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น!

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมแคนทารีฮิลส์เชียงใหม่และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 66 (0)53 222 111, 66 (0)53 400 877 หรือ reservations@kantaryhills-chiangmai.com

 • โรงแรมแคนทารีกบินทร์บุรี - ปราจีนบุรี

  ระยะโปรโมชั่น: 1 พ.ค - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรมแคนทารีกบินทร์บุรี

  349, 349/2 หมู่ 8, ถนนสุวรรณศร, เมืองเก่า, กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี 25240
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น!

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมแคนทารีกบินทร์บุรีและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 66 (0)37 282 699, 66 (0)37 203 193 หรือ reservations@kantaryhotel-kabinburi.com

 • โรงแรมแคนทารีโคราช - นครราชสีมา

  ระยะโปรโมชั่น: 1 พ.ค - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรมแคนทารีโคราช

  899/1, 899/2 ถนนมิตรภาพต. ในเมืองอ. เมืองจ. นครราชสีมา 30000
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น!

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมแคนทารีโคราชและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 66 (0)44 353 011-2 หรือ reservations@kantaryhotel-korat.com

 • โรงแรมคามิโอแกรนด์เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ระยอง - ระยอง

  ระยะโปรโมชั่น: 1 พ.ค - 31 ธ.ค. 2562

  โรงแรมคามิโอแกรนด์เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ระยอง

  305/14 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น!

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมคามิโอแกรนด์เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ระยองและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 66 (0)38 621 626 หรือ reservations@kameogrand-rayong.com

 • คลาสสิคคามิโอโฮเต็ลเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์อยุธยา - อยุธยา

  ระยะโปรโมชั่น: 1 พ.ค - 31 ธ.ค. 2562

  คลาสสิคคามิโอโฮเต็ลเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์อยุธยา

  210 - 211, 148 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ต.อ่างศิลา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น!

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • คลาสสิคคามิโอโฮเต็ลเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์อยุธยาและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 66 (0)35 212 535 หรือ reservations@classickameo-ayutthaya.com

 • คลาสสิคคามิโอโฮเต็ลเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ระยอง - ระยอง

  ระยะโปรโมชั่น: 1 พ.ค - 31 ธ.ค. 2562

  คลาสสิคคามิโอโฮเต็ลเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ระยอง

  11 ซอย 6 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยองประเทศไทย 21000
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น!

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • คลาสสิคคามิโอโฮเต็ลเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ระยองและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 66 (0)38 614 340-9 หรือ reservations@classickameo-rayong.com

 • ซัมแวร์ เกาะสีชัง - ชลบุรี

  ระยะโปรโมชั่น: 1 พ.ค - 31 ธ.ค. 2562

  ซัมแวร์ เกาะสีชัง

  194, 194/1 หมู่ 3, ท่าเทววงษ์, เกาะสีชัง, ชลบุรี 20120
  รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักเท่านั้น!

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับการจองห้องพักเท่านั้น!

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • ซัมแวร์ เกาะสีชังและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 66 (0)38 109 400 หรือ reservations@somewhere-kohsichang.com and gm@somewhere-kohsichang.com

 • โซฟิเทลกระบี่โภคีธรากอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ท - กระบี่

  ระยะโปรโมชั่น: 1 พ.ค - 31 ธ.ค. 2562

  โซฟิเทลกระบี่โภคีธรากอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ท

  200 หมู่ 3 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ประเทศไทย
  รับส่วนลด 15% สำหรับค่าอาหารที่ร้านอาหารไวท์โลตัสและร้านอาหารอิตาเลียนเวเนเซียเท่านั้น (ไม่รวมเครื่องดื่ม)
  รับส่วนลด 15% สำหรับแพ็คเกจสปาและเมนูอาหารตามสั่งที่ So SPA เท่านั้น
  รับส่วนลด 10% สำหรับเรือเร็วเท่านั้น

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • กรุณาจองห้องพักโดยตรงกับโรงแรม 2 คืนและแจ้งรหัสการจอง“ Thailionair19” เพื่อรับส่วนลดพิเศษโทร: 66 (0) 75-627-800 หรือ E-mail: h6184-re@SOFITEL.COM เท่านั้น

  • โปรโมชั่นรับส่วนลด 15% สำหรับค่าอาหารที่ร้านอาหารไวท์โลตัสและร้านอาหารอิตาเลียนเวเนเซียเท่านั้น

  • โปรโมชั่นรับส่วนลด 15% สำหรับแพ็คเกจสปาและเมนูอาหารตามสั่งที่ So SPA เท่านั้น

  • โปรโมชั่นรับส่วนลด 10% สำหรับเรือเร็ว

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรโมชั่นที่ต้องการ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง

  • โซฟิเทลกระบี่โภคีธรากอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 66 (0) 75-627-800 หรือ h6184-re@SOFITEL.COM

 • นากามะคาเฟ่ - เชียงใหม่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  นากามะคาเฟ่

  113/27 ม.10 ถ.ค่ายคุณธรรม ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  รับส่วนลด 50% สำหรับเครื่องดื่มแก้วที่2

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับเครื่องดื่มแก้วที่2

  • โปรโมชั่นเครื่องดื่มที่ทำการลดราคา 50% ต้องมีมูลค่ามากกว่า หรือเท่ากับแก้วที่ชำระเต็มจำนวน

  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง

  • นากามะคาเฟ่ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. +66 081 686 8296 หรืออีเมลล์: nakamacafecm@gmail.com

 • Gloria Jean's Coffees - สนามบินดอนเมือง

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2562

  Gloria Jean's Coffees

  รับส่วนลด 20% สำหรับเครื่องดื่มเท่านั้น

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • รับส่วนลด 20% สำหรับเครื่องดื่มเท่านั้น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่สนามบินนานาชาติดอนเมืองและสนามบินนานาชาติภูเก็ตเท่านั้น!

  • ระยะโปรโมชั่น: 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2562

 • บ้านเสาวกา - เชียงราย

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2562

  บ้านเสาวกา

  273 หมู่ 13 ราชภัฏราชภัฏราชภัฏ 2 Vetik 10 ซอยนางแลอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย 57100
  รับส่วนลด 10% สำหรับอาหารเมื่อทานครบ 1,000 บาท

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับอาหารเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • บ้านเสาวกาและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 098 584 7251 หรือ อีเมล์: bansaowaga@gmail.com

 • ร้านอาหารเขาทองเทอเรซ - กระบี่

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 2562

  ร้านอาหารเขาทองเทอเรซ

  135 หมู่ 2 ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
  รับส่วนลด 10% ที่ร้านอาหารเขาทองเทอเรซ

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • รับส่วนลด 10% ที่ร้านอาหารเขาทองเทอเรซ

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • ระยะโปรโมชั่น: 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 2562

 • นา นิรันด์ โรแมนติก บูติค โรแมนติก รีสอร์ท - เชียงราย

  ระยะโปรโมชั่น: 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  นา นิรันด์ โรแมนติก บูติค โรแมนติก รีสอร์ท

  1/1 ซอย 9 ถนนเจริญประเทศต. ช้างคลานอ. เมืองจ. เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
  รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร (เมนูตามสั่ง) ที่ TIME Riverfront Cuisine / Bar

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับอาหารเท่านั้น (เมนูตามสั่ง) ที่ TIME Riverfront Cuisine / Bar

  • ข้อเสนอโปรโมชั่นพิเศษไม่รวมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ

  • โปรโมชั่นสามารถจองวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • นา นิรันด์ โรแมนติก บูติค โรแมนติก รีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 062 875 9820 , 053 280 988 Ext. 301 หรือ อีเมล์ time@nanirand.com and rsvn@nanirand.com

  • ระยะโปรโมชั่น: 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2562

 • คุ้มขันโตก - เชียงใหม่

  ระยะโปรโมชั่น : 1 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 2562

  คุ้มขันโตก

  139 หมู่ 4 ต. หนองผึ้งอ. เมืองจ. เชียงใหม่ 50000
  รับส่วนลด 25% สำหรับชุดดินเผาขันโตกด้วยราคาโชว์ 590 บาท

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นชุดอาหารค่ำขันโตกพร้อมการแสดงเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • คุ้มขันโตกและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 53 244 141 +66 086-4288593 หรือ อีเมล์ booking@khumkhantoke.com.

  • ระยะโปรโมชั่น : 1 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 2562

 • RUSH COFFEE - ภูเก็ต

  ระยะโปรโมชั่น : 1 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 2562

  RUSH COFFEE

  31 ถนนรมณีย์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
  รับส่วนลด 10%

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • รับส่วนลด 10%

  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้กับเครื่องดื่มทุกชนิดเท่านั้น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • ระยะโปรโมชั่น : 1 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 2562

 • ดีวาน่าป่าตองรีสอร์ท & สปา - ภูเก็ต

  ระยะโปรโมชั่น : 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  วาน่าป่าตองรีสอร์ท & สปา

  43/2 ถนนราชอุทิศตำบลป่าตองอำเภอกะทู้จังหวัดภูเก็ต 83150
  รับส่วนลด 10% ค่าอาหาร (จานหลัก) ที่ห้อง Dalah เท่านั้น!

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับอาหาร (อาหารจานหลัก) เท่านั้น!

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • วาน่าป่าตองรีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 076 317 179 หรือ อีเมล์ sales@deevanapatong.com

 • โนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา - ภูเก็ต

  ระยะโปรโมชั่น : 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  โนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา

  40/5 ชนาเจริญ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
  รับส่วนลด 30% เฉพาะค่าอาหารที่ร้านอาหารอามอร์เท่านั้น
  รับส่วนลด 30% สำหรับเค้กเบเกอรี่และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ LUA Lobby Lounge เท่านั้น
  รับส่วนลด 30% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ Estrela Sky Lounge เท่านั้น
  รับส่วนลด 30% สำหรับสปาและนวดที่ Leticia Spa เท่านั้น

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับอาหารที่ Amor Restaurant เท่านั้น

  • โปรโมชั่นสำหรับเค้กเบเกอรี่และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ LUA Lobby Lounge เท่านั้น

  • โปรโมชั่นสำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ Estrela Sky Lounge เท่านั้น

  • โปรโมชั่นสปาและนวดที่ Leticia Spa เท่านั้น

  • โปรโมชั่นสามารถจองวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • จำเป็นต้องจองล่วงหน้า

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมเดอะเซนส์ บูติก โฮเทลและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 076-397-777 หรือ อีเมล์ H9932-RE3@ACCOR.COM

 • Ippudo Ramen - สนามบินดองเมือง

  ระยะโปรโมชั่น : 1 ก.ค - 31 ธ.ค. 2562

  Ippudo Ramen

  สนามบินดอนเมือง
  ส่วนลด 15%!

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • ราคาทั้งหมดขึ้นอยู่กับค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  • รูปภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ , เซ็ทเมนูและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

  • โปรโมชั่นพิเศษที่ Ippudo สนามบินดอนเมืองเท่านั้น

  • ระยะโปรโมชั่น : 1 ก.ค - 31 ธ.ค. 2562

 • อีสานรีสอร์ทเขาใหญ่ อันดาคูระ - นครศรีธรรมราช

  ระยะโปรโมชั่น : 1 เม.ย - 31 ต.ค 2562

  อีสานรีสอร์ทเขาใหญ่ อันดาคูระ

  54 หมู่ 17 ต. หมูสีอ. ปากช่องนครราชศรีมา 30450
  ฟรี! เซ็ตดินเนอร์ไทยสำหรับ 2 ท่านเมื่อคุณจองห้องพักผ่าน www.andacura.com/isaan-isan.html เท่านั้น!

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • จองห้องพักผ่าน www.andacura.com/isaan-isan.html เท่านั้น!

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • อีสานรีสอร์ทเขาใหญ่บายอันดาคูระและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66(0)76 324 128 หรือ อีเมล์ rsvn@isaan-isan.com

 • โรงแรมคาซ่ามาร็อค อันดาคูรา - เชียงใหม่

  ระยะโปรโมชั่น : 1 เม.ย - 31 ต.ค 2562

  โรงแรมคาซ่ามาร็อค อันดาคูรา

  324 ถนนเจริญประเทศ อ.ช้างคลาน จ.เชียงใหม่ 50300
  ฟรี! เซ็ตอาหารค่ำแบบไทยสำหรับ 2 ท่านเมื่อคุณจองห้องพักผ่าน www.casa-marocc.com เท่านั้น!

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • จองห้องพักผ่าน www.casa-marocc.com เท่านั้น!

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • โรงแรมคาซ่ามาร็อค อันดาคูราและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66(0)76 324 128 หรือ อีเมล์ rsvn@casa-marocc.com

 • ศรีปากประ อันดาคูรา บูติค รีสอร์ท พัทลุง - พัทลุง

  ระยะโปรโมชั่น : 1 เม.ย - 31 ต.ค 2562

  ศรีปากประ อันดาคูรา บูติค รีสอร์ท พัทลุง

  222/2 หมู่ 4 ต.พะงงตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
  ฟรี! Thai Set Dinner สำหรับ 2 ท่านเมื่อคุณจองห้องพักผ่าน www.andacura.com/sripakpra.html เท่านั้น!

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • จองห้องพักผ่าน www.andacura.com/sripakpra.html เท่านั้น!

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • ศรีปากประ อันดาคูรา บูติค รีสอร์ท พัทลุงและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66(0)76 324 128 หรือ อีเมล์ rsvn@sripakpra.com

 • บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

  ระยะเวลา : 1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2562

  บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์


  ชำระบัตรโดยสารสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ด้วยบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

  รับคะแนนรวมสูงสุด 7 เท่า  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ชำระบัตรโดยสารสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ด้วยบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

  • รับคะแนนรวมสูงสุด 7 เท่า

 • เชียงใหม่ ซู อควาเรียม - เชียงใหม่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562

  เชียงใหม่ ซู อควาเรียม

  100 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  รับส่วนลด 20%

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นนี้สำหรับบัตรเข้าชมเชียงใหม่ ซู อควาเรียม

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง

  • บัเชียงใหม่ ซู อควาเรียม และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.+66 052-081-775 , 086-448-9300 หรืออีเมลล์: info@chiangmaiaquarium.com

 • อคาเรียม - ภูเก็ต "พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย"

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 15 กันยายน -31 ธันวาคม 2019.

  อคาเรียม ภูเก็ต

  ชั้น B1, Central Phuket Floresta, ประเทศไทย
  รับส่วนลด 10%

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • รับส่วนลด 10%

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • อคาเรียม ภูเก็ต และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. +66 (0) 76 629 800,หรือ อีเมล์: marketing@aquaria-phuket.com

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 15 กันยายน -31 ธันวาคม 2019.

 • การแสดงโชว์มังกรสยาม - เชียงใหม่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2562.

  การแสดงโชว์มังกรสยาม

  12 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  รับส่วนลด 30% สำหรับบัตรผ่านทุกประเภท

  ( จากราคาปกติ )  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นบัตรโดยสารประเภทพาสทุกประเภท (จากราคาปกติ)

  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • Sการแสดงโชว์มังกรสยามและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สำรองจองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 052 000 873 หรือ อีเมล์ : ticket@siamdragonshow.com

 • ฟ้าล้านนา สปา - เชียงใหม่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2019

  ฟ้าล้านนา สปา

  57,57 / 1 ถนนเวียงแก้วตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50200
  รับส่วนลด 20% สำหรับสปา

  (ฟ้าล้านนาสาขาเมืองเก่า และ สาขาฟ้าล้านนาสาขานิมมานเท่านั้น)  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับสาขาฟ้าเมืองเก่าและฟ้าล้านนาสปาสาขานิมมานเท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้สามารถสำรองห้องพักในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันที่ 29 ก.ย. - 10 ต.ค. , 09 - 17 พ.ย. และ 20 - 31 ธันวาคม 2562

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้กับการขายหรือร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ

  • โปรโมชั่นสำหรับผู้จองล่วงหน้า

  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 7 วันหลังจากวันเดินทาง

  • ฟ้าล้านนา สปาและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. +66 053 416 191 ,088 804 9984 หรือ อีเมล์: fahlannaspa@gmail.com

 • พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้ - พัทยา

  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2562

  พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้

  436/49 หมู่ 9 ซอย 1 ถนนเลียบชายหาดหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี 20150
  รับส่วนลด 20%

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • รับส่วนลด 20%

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลดt.

  • บัตร 1 ใบสามารถใช้ผู้ใหญ่ 1 คนและเด็ก 1 คนเท่านั้น (ไทยเท่านั้น)

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2562

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66-3841-1285 , Mobile : 086-8541661 or E-mail: Teddythailand2013@gmail.com

 • สวนนกภูเก็ต - ภูเก็ต

  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2562

  สวนนกภูเก็ต

  6/2 หมู่ 3 ถนนเจ้าฟ้า (ตะวันตก) ต. วิชิตอ. เมืองจ. ภูเก็ต 83000
  รับส่วนลด 50%

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • รับส่วนลด 50% (คนไทยเท่านั้น)

  • บัตร 1 ใบสามารถใช้ 10 คน (ผู้ใหญ่ 5 คนและเด็ก 5 คน) ต่อวัน

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2562

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร +66 (0) 76 367 576 หรือ อีเมล์ : phuketbirdpark@hotmail.com

 • สวนพฤกษศาสตร์ - ภูเก็ต

  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2562

  สวนพฤกษศาสตร์

  111/34 Chanakan Suanluang Villa, Moo 4, Virathongyok Rd., อำเภอวิชิต, เมือง, ภูเก็ต 83000, ไทย
  รับส่วนลด 50%

  Terms & Conditions:

  • รับส่วนลด 50% (คนไทยเท่านั้น)

  • บัตร 1 ใบสามารถใช้ 10 คน (ผู้ใหญ่ 5 คนและเด็ก 5 คน) ต่อวัน

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2562

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 088-7653127, 081-8938358, 076-522863 or E-mail : PhuketNavigator@hotmail.com

 • หนุกดีบูติก รีสอร์ทบายอันดาคูรา - ภูเก็ต

  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2562

  หนุกดีบูติก รีสอร์ทบายอันดาคูรา

  216/9 ถนนโคกโตนดต. กะรนอ. เมืองภูเก็ต 83100
  ฟรี! นวดแผนไทยสำหรับ 2 ท่านเมื่อคุณจองห้องพักผ่าน www.nook-dee.com เท่านั้น!

  ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • จองห้องพักผ่าน www.nook-dee.com เท่านั้น!

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • หนุกดีบูติก รีสอร์ทบายอันดาคูราและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. +66(0)76 324 128 หรืออีเมลล์: rsvn@nook-dee.com

 • สวนน้ำไดโน - ขอนเเก่น

  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 พ.ค. – 31 ธ.ค. 2562

  สวนน้ำไดโน

  456 หมู่ 12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  รับส่วนลด 20% สำหรับบัตรโดยสารประเภทพาสพรีเมี่ยมสำหรับผู้ใหญ่

  ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง

  • สวนน้ำไดโนและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 085-002-6565 หรือ อีเมล์ info@dinowaterpark.com

 • ศรี มันตรา สปา - เชียงใหม่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 พ.ค. – 31 ธ.ค. 2562

  ศรี มันตรา สปา

  78 ถนนเจริญประเทศ เมืองเชียงใหม่ 50100
  รับส่วนลด 20%

  ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • ใช้ได้กับตั๋วหนึ่งใบต่อหนึ่งคนเท่านั้น

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 053-818881, 0995205099 หรือ อีเมล์ srimantraspa2@gmail.com

  • ศรี มันตรา สปาและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • สวนน้ำแกรนด์แคนยอน - เชียงใหม่

  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 พ.ค. – 31 ธ.ค. 2562

  สวนน้ำแกรนด์แคนยอน

  202 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ 50230
  รับส่วนลด 10%

  ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 06 1796 3999 or Facebook : Grand Canyon Water Park

  • สวนน้ำแกรนด์แคนยอนและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • หมู่บ้านวัฒนธรรมเอเชีย - สงขลา

  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 พ.ค. 2562 - 15 ก.พ. 2563

  หมู่บ้านวัฒนธรรมเอเชีย

  อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
  ราคาพิเศษ

  ข้อตกลงและเงื่อนไข
  สิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ใช้ได้กับบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น

  • ผู้โดยสาร Thai Lion Air ได้รับสิทธิ์จากราคาปกติ 200 บาท / คน ส่วนลด 150 บาท / ท่าน คุณสามารถเยี่ยมชม 5 สวนสาธารณะ (1. ไดโนเสาร์ 2. สวนกระต่าย 3. สวนอนาคต 4. สัตว์โลก 5. ความสนุกในน้ำ)

  • กรุณาแสดงบัตรผ่านขึ้นเครื่องของ Thai Lion Air พร้อมบัตรประชาชนที่เคาน์เตอร์ขายตั๋ว

  • สิทธิประโยชน์ส่วนลดตั๋วไปยังอุทยานสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ถือบัตร (ตามที่ระบุในเอกสารเท่านั้น) ไม่สามารถใช้แทนกันได้หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นในทุกกรณี

  • รับส่วนลด 5 - 10% จาก VJ RESTURANT (ลูกค้าแสดงบัตร Park หรือใบเสร็จเพื่อยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ของร้านอาหารก่อนชำระเงิน (รายละเอียดของอาหารขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของร้านอาหาร)

  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือใช้ร่วมกันได้ในทุกกรณี (ลูกค้าจะต้องซื้อแยกต่างหากเท่านั้น / หรือเลือกที่จะใช้โปรโมชั่นใด ๆ )

  • หมู่บ้านวัฒนธรรมเอเชียและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า