ฟ้าล้านนาสปา


ส่วนลด:

 • รับส่วนลดพิเศษ 20% สำหรับแพ็กเกจสปา
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : ระหว่างวันที่ 25 – 31 ธันวาคม 2565
ฟ้าล้านนาสปา
57,57/1 ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
P: +66 53 416 191
E: fahlannaspa@gmail.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • โปรโมชั่นส่วนลด 20% สำหรับแพ็กเกจสปาเท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันที่ 25 – 31 ธันวาคม 2565
 • โปรโมชั่นนี้สำหรับ ฟ้าล้านนาสปาสาขาเมืองเก่าเท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่ทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงผ่านทางโทรศัพท์, อีเมลหรือ www.fahlanna.com เท่านั้น และลูกค้าจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของเราทราบอย่างชัดเจนในการจองออนไลน์ว่า ต้องการจะใช้สิทธิพิเศษ Thai Lion Air Boarding Pass ในเวลาที่ทำการจอง
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารไทยไลอ้อนแอร์ตัวจริงเท่านั้นเพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • โปรโมชั่นสามารถใช้ได้ 1 ท่านต่อหนึ่งบัตรโดยสารเท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นได้
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงิน, แลกเป็นเงินสด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 7 วันก่อนการนัดหมายสปา
 • ฟ้าล้านนาสปา และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 53 416 191, +66 88 804 9984 หรือ อีเมล fahlannaspa@gmail.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565