แคสเซียภูเก็ต


ส่วนลด:

  • รับส่วนลดพิเศษ 20% สำหรับห้องพัก
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
แคสเซียภูเก็ต
64 หมู่ 4 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง บางเทา
จังหวัดภูเก็ต 83110
P: +66 76 356 999
E: thanapon.t@cassia.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นส่วนลด 20% สำหรับห้องพักจากราคาหน้าเว็บไซต์โรงแรม
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนใช้โปรโมชั่น
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
  • แคสเซียภูเก็ต และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 76 356 999 หรือ อีเมล: reservations-phuket@cassia.com
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565