ข่าวล่าสุด

ดูข่าวสารอัพเดตล่าสุดและโปรโมชั่นใหม่ที่นี่


สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอความร่วมมือผู้โดยสารเตรียมตัวก่อนการเดินทางเริ่มบินวันที่1 กันยายน 2564

01 กันยายน 2564
By Thai Lion Air By Thai Lion Air

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอความร่วมมือผู้โดยสารเตรียมตัวก่อนการเดินทางเริ่มบินวันที่1 กันยายน 2564

Full Story

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ พร้อมให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Cargo)

25 สิงหาคม 2564
By Thai Lion Air By Thai Lion Air

✈️ สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ พร้อมให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Cargo) 📦 โดยให้บริการทั้งเส้นทางบินในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยอากาศยานโบอิ้ง 737 และ แอร์บัส 330 สำหรับเส้นทางบินในประเทศ จะให้บริการจากสนามบินดอนเมือง และเส้นทางบินระหว่างประเทศ จะให้บริการจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง

Full Story

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ มีมาตรการขยายระยะเวลาช่วยเหลือผู้โดยสารจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศที่เดินทางถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

20 สิงหาคม 2564
By Thai Lion Air By Thai Lion Air

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ มีมาตรการขยายระยะเวลาช่วยเหลือผู้โดยสารจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศที่เดินทางถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

Full Story

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขยายมาตรการดูแลผู้โดยสาร

19 สิงหาคม 2564
By Thai Lion Air By Thai Lion Air

เพื่อปฏิบัติตามประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 28 และอ้างอิงตามประกาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ จำเป็นที่จะต้องงดให้บริการเส้นทางบินในประเทศชั่วคราว ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ได้ขยายมาตรการดูแลผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารตามวันดังกล่าว สามารถทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร

Full Story

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ออกมาตรการดูแลผู้โดยสาร

31 กรกฎาคม 2564
By Thai Lion Air By Thai Lion Air

เพื่อปฏิบัติตามประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 28 และอ้างอิงตามประกาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ จำเป็นที่จะต้องงดให้บริการเส้นทางบินในประเทศชั่วคราว ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2564 - 15 สิงหาคม 2564

Full Story