บินสู่กวางโจว

มหานครกวางโจว เมืองท่าที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะฮ่องกง มีสถานที่ ที่มีความงามทางสถาปัตยกรรม เช่น Zaha Hadid หรือ กวางโจว โอเปร่าเฮ้าส์ พิพิธภัณฑ์มณฑลกวางตุ้ง และ ตึกส่งสัญญาณทีวี Canton TV Tower บ้านตระกูลเฉิน


Main attractions
Baiyun Mountain

ภูเขาไป่หยุน

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงดงามทางธรรมชาติ และมีชื่อเสียงของเมืองกวางโจว เมื่อฝนตก เมฆและหมอกลอยวนรอบๆภูเขา จึงได้ชื่อว่า"ภูเขาไป๋หยุน หรือภูเขาเฆมขาวบนภูเขามีทิวทัศน์สวยงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวกระจายอยู่ทั่วไป นักท่องเที่ยวสามารถนั่งกระเช้าไปถึงยอดเขาได้

Places To Visit

อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซน

อนุสรณ์สถานแห่งนี้เริ่มสร้างในปี 1929 และเสร็จสิ้นในปี 1931ใ ออกแบบนาย Lu Yanzhi สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามดีของ ดร.ซุนยัดเซน ซึ่งภายในจะเป็นหอประชุมรูปทรงแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่ โดยไม่มีเสากลางห้อง ทั้งเวที และที่นั่ง ที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 3,240 คน

Sun Yat-sen Memorial Hall

Chimelong Paradise

สวนสนุก Chimelong Paradise

สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนได้รับการจัดอันดับว่าอยู่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ดีเลิศ (AAAAA) จากการท่องเที่ยวจีน Chimelong Paradies เป็นสวนสนุกที่มีบริเวณกว่างขวาง มีเครื่องเล่นหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะทั้ง 10 แบบ และแครื่องเล่นต่างๆ


วัดลิ่วหรง

วัดลิ่วหรงซื่อ แปลว่าวัดต้นไทรหกต้น เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง มีประวัติความเป็นมา 1,400 กว่าปีอซึ่งวัดแห่งนี้มีเจดีย์ 9 ชั้น สร้างขึ้นมาพร้อม ๆ กับวัดเพื่อบรรจุพระสารีริกธาตุ

Temple of the Six Banyan Trees

Book Your Trip To Guangzhou Now