บินไปอุบลราชธานี

"เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์" จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นดวงอาทิตย์ก่อนพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ

Main attractions
Nam_Tok_Huai_Luang

น้ำตกห้วยหลวง (น้ำตกบักเตว)

น้ำตกห้วยหลวง (น้ำตกบักเตว) เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุด สูงที่สุดและงดงามที่สุดของภาคอีสานตอนล่าง ไหลตกจากหน้าผาสูงชัน ลงสู่แอ่งน้ำใหญ่ และลานหินหาดทราย ด้านล่างมีบันได ทางลงจากศาลาชมทิวทัศน์สู่น้ำตกด้านล่าง


Pha_Taem_National_Park

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ตั้งอยู่บนลานหินทรายของภูผาขาม เป็นจุดแรกของประเทศไทยที่จะได้พบกับแสงแรกของพระอาทิตย์ขึ้นในแต่ละวัน นิยมท่องเที่ยวกันมากในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อจะมารอรับแสงแรกแห่งปี


Sam_Phan_Bok

สามพันโบก

สามพันโบก เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง ซึ่งจะปรากฎให้เห็นเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง (ประมาณเดือนมกราคม – เมษายน) ทั้งนี้ ที่เรียกว่า “สามพันโบก” เพราะบนแก่งหินมีแอ่งน้ำขนาดเล็กใหญ่จำนวนมากกว่า 3,000 แอ่ง สามพันโบกเปรียบได้เหมือนกับ แกรนแคนยอนอีสาน


Chanadai_Cliff

ผาชะนะได

ตั้งอยู่ในโซนพื้นที่บริเวณป่าดงนาทามของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี จัดเป็นผืนป่าที่ยังความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ ปัจจุบันมีระบบการจัดการของอุทยานแห่งชาติที่จะควบคุมพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เพราะด้วยความหลากหลายที่เราสามารถเข้าไปท่องเที่ยวหรือศึกษาธรรมชาติเรื่องพรรณไม้ต่างๆ รวมไปถึงจุดท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่งมีทั้งน้ำตกขนาดเล็ก มีเฉพาะหน้าฝน หรือปลายฝน มีเสาเฉลียง ทะเลหมอก ชมพระอาทิตย์ขึ้น ซึ่งล้วนเป็นศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หาชมได้ที่แห่งนี้


Book Your Trip To Ubon Ratchathani Now