บินไปอุดรธานี

จังหวัดหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวในแดนอีสาน “อุดรธานี” เป็นที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตที่เรียบง่ายตามแบบชุมชนไทยอีสาน และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกหลายแห่ง ในเมืองและตามสถานที่ต่างๆ มีโรงแรมที่พักมากมายและการคมนาคมสะดวกสบาย

Main attractions

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อุดรธานี

แหล่งโบราณคดีสำคัญแห่งนี้ของประเทศไทย ที่ทำให้รู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลัง 5,000 ปี ซึ่งมีการพบร่องรอยของโครงกระดูกมนุษย์สมัยดังกล่าว ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีการพัฒนาการแล้วหลายๆด้าน โดยเฉพาะเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้วยเหตุนี้ องค์การยูเนสโกของสหประชาชาติจึงได้ยอมรับขึ้นบัญชีแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงไว้เป็นแห่งหนึ่งในบรรดามรดกโลก

Ban_Chiang_National_Museum
Places To Visit
Red_Lotus_Lake

ทะเลบัวแดง อุดรธานี

ความสวยงามของที่นี่ คือ มีดอกบัวแดงที่บานเต็มหนองน้ำ มีนกนานาชนิดบินโฉบไปมา ปลาหลายสายพันธ์แหวกว่าย พืชน้ำจำนวนมากในทะเลบัวแดงแห่งนี้ ชาวบ้านที่อยู่อาศัยได้พึ่งพาเป็นแหล่งทำมาหากิน กลายเป็นระบบนิเวศที่เป็นเอกลักษณ์


บ้านคำชะโนด

สมัยก่อนที่นี่ถูกเรียกว่า “วังนาคินทรคำชะโนด” ต่อมาจึงมาเปลี่ยนเป็น “บ้านคำชะโนด” มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กลางดง มีความเชื่อว่าเป็นประตุสู่เมืองบาดาลซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพญาสุทโธนาค สิ่งที่แปลกสำหรับบ้านคำชะโนด คือ ในดงชะโนดมีน้ำซึมอยู่ตลอดเวลา

Ban-Kum-Chanot

Namtok_Than_Ngam_Forest_Park

วนอุทยานน้ำตกธารงาม

สภาพป่าทั่วไปบริเวณวนอุทยานน้ำตกธารงาม เป็นป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีพันธุ์ไม้สำคัญหลายอย่าง เช่น ตะแบก ประดู่แดง เป็นต้น ถ้านักท่องเที่ยวต้องการชมน้ำตกต้องมาช่วงฤดูฝน จุดเด่นที่น่าสนใจ คือ มีหน้าผาถ้ำที่สวยงาม และมีลานหิน(ชาวบ้านเรียกว่า “แหล”) จุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่มีอยู่เบื้องล่างได้ ถึงแม้ว่าวนอุทยานน้ำตกธารงามไม่มีสถานที่พักให้ แต่นักท่องเที่ยวสามารถนำเต้นท์ไปกางเองได้


Book Your Trip To Udon Thani Now