ข่าวล่าสุด

ดูข่าวสารอัพเดตล่าสุดและโปรโมชั่นใหม่ที่นี่


ไทย ไลอ้อน แอร์ ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์และไต้หวัน

26 กุมภาพันธ์ 2563
By Thai Lion Air By Thai Lion Air

26 กุมภาพันธ์ 2563 – จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ที่เกิดขึ้น สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในเรื่องสุขภาพของผู้โดยสาร ทางสายการบินฯ จึงได้อำนวยความสะดวก ขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในเส้นทางบิน ไป - กลับ ระหว่าง กรุงเทพ(ดอนเมือง) ไปยัง ประเทศญี่ปุ่น (นาริตะ โอซาก้า นาโกย่า ฟุกุโอกะ) สิงคโปร์ และ ไต้หวัน ที่สำรองที่นั่งก่อน และ/หรือ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 เมษายน 2563 สามารถเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังนี้ เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง


เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

  1. ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง
  2. สายการบินจะไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าส่วนต่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในครั้งนี้
  3. สำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินต่อเครื่องไปยัง / มาจาก ประเทศญี่ปุ่น (นาริตะ โอซาก้า นาโกย่า ฟุกุโอกะ) สิงคโปร์ เเละ ไต้หวัน ต้องมีรหัสการจองเดียวกันเท่านั้น
  4. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ว่างในแต่ละเที่ยวบิน
  5. เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 31 กรกฎาคม 2563

  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ถือความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นประโยชน์สูงสุด โดยได้ปฏิบัติตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ ได้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะคอยให้ข้อมูลความคืบหน้าของสถานการณ์ต่อไป ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้ที่เบอร์ 02 529 9999 หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่เคาเตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบิน