ข่าวล่าสุด

ดูข่าวสารอัพเดตล่าสุดและโปรโมชั่นใหม่ที่นี่


วิธีเตรียมเอกสารขอคืนเงินที่สนามบิน เมื่อเที่ยวบินถูกยกเลิก

24 มีนาคม 2563
By Thai Lion Air By Thai Lion Air

วิธีเตรียมเอกสารขอคืนเงินที่สนามบิน เมื่อเที่ยวบินถูกยกเลิก

1.สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมรหัสการจอง (Booking Code)

2.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

3.ใบมอบอำนาจ (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ได้มาด้วยตนเอง หรือกรณีที่ผู้โดยสารเป็นคนในครอบครัวนามสกุลเดียวกันแต่จองแยกกัน


หมายเหตุ

-ผู้โดยสารสามารถทำเรื่องขอคืนเงินได้ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันเดินทางที่ระบุในบัตรโดยสาร

-การยกเลิกเที่ยวบินและขอคืนเงิน ไม่สามารถรับเป็นเงินสดคืนได้ในทันที โดยสายการบินจะคืนเงินตามช่องทางเดิมที่ผู้โดยสารชำระ ภายในระยะเวลา 45 วัน

-กรณีการจองบัตรโดยสารผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือบริษัทท่องเที่ยวจะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองเท่านั้น

-กรณีต้องการใบกำกับภาษี สามารถขอย้อนหลังได้ไม่เกิน 180 วัน นับจากวันเดินทางที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารไทย ไลอ้อน แอร์ ทุกสนามบิน
สำหรับการจองบัตรโดยสารผ่านบริษัทท่องเที่ยวจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้

-กรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินหรือเปลี่ยนแปลงเวลาบินมากกว่า 30 นาที ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ lionairthai.com

-เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด


ผู้โดยสาร สามารถจองบัตรโดยสาร ออกใบกำกับภาษี และ ขอทำเรื่องคืนเงินได้ที่สนามบิน และพื้นที่ให้บริการของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ดังต่อไปนี้

ท่าอากาศยาน เวลาทำการ
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. และพื้นที่ให้บริการในกาดสวนแก้ว เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น.
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
ท่าอากาศยานพิษณุโลก เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
ท่าอากาศยานขอนแก่น เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.
ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง–พัทยา) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.
ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.
ท่าอากาศยานตรัง เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-17.00 น.
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น.
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 - 14 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. และในช่วงวันที่ 15 เมษายน 2563 - 30 เมษายน 2563 จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.
ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น. ทุกวัน และพื้นที่ให้บริการในห้างสรรพสินค้าไดอาน่า เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 13.00-18.00 น. จันทร์-ศุกร์ หยุด เสาร์-อาทิตย์