เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร

ค้นหาเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารที่อยู่ใกล้คุณ  ฝ่ายขายและเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของเราเปิดให้บริการแล้วที่:

เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารในประเทศไทย:


เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร


 • หาดใหญ่
  • ไดอาน่า คอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ ชั้น G

เคาน์เตอร์สนามบิน


 • ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง
  • อาคารผู้โดยสารในประเทศ อาคาร 2 ช่วงระหว่าง ประตู 13-14
  • Thai Lion Care อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ช่วงระหว่าง ประตู 7-8
 • ท่าอากาศยานนานาชาติ เชียงใหม่
  • TLM ticket booth บริเวณชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 4
  • Thai Lion Care บริเวณชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศใกล้ประตูทางออกหมายเลข 3
 • ท่าอากาศยานนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
  • บริเวณ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 1
 • ท่าอากาศยานพิษณุโลก 
  • บริเวณ อาคารผู้โดยสารชั้น 1
 • ท่าอากาศยานนานาชาติ อุดรธานี
  • ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารบี ตรงข้ามเคาน์เตอร์เช็คอิน
 • ท่าอากาศยานนานาชาติ ขอนแก่น
  • บริเวณชั้น 2 ผู้โดยสารขาออก ฝั่งขวามือ ด้านทิศตะวันออก
 • ท่าอากาศยานนานาชาติ อุบลราชธานี
  • บริเวณชั้น 1 ผู้โดยสารขาออก ฝั่งซ้ายมือของอาคารหลังจากเดินเข้ามาในอาคาร
 • ท่าอากาศยานนานาชาติ สุราษฎร์ธานี
  • อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ติดกับบันไดเลื่อน
  • อาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 บริเวณตรงข้ามเช็คอิน
 • ท่าอากาศยานนานาชาติ หาดใหญ่
  • ชั้น 1 หลังจุด X-ray ทางเข้าอาคารผู้โดยสาร
 • ท่าอากาศยานนานาชาติ นครศรีธรรมราช
  • บริเวณอาคาร ผู้โดยสาร ชั้น 1
 • ท่าอากาศยานนานาชาติ ภูเก็ต
  • อาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น 3 
 • ท่าอากาศยานนานาชาติ ตรัง
  • อาคารผู้โดยสารชั้น 1
 • ท่าอากาศยานนานาชาติ กระบี่
  • booth care อาคาร 2 ชั้น 1
 • ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา (พัทยา)
  • อยู่บริเวณอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ (อาคาร 2) ชั้น 1 บริเวณช่องทางขาเข้าผู้โดยสารภายในประเทศ